Metodeafsnit

Skal du lave et metodeafsnit?

I nogle projekter kan det være nødvendigt med et kort afsnit, hvor du forklarer de metoder, du vil bruge. I langt de fleste fag skal dette dog ikke medtages, men tag en snak med dine vejledere, om du skal skrive det.

Dette kunne f.eks. være i samfundsfag eller psykologi, hvis du bliver bedt om at:

  • undersøge hvordan identitetsdannelsen forløber for unge i det senmoderne samfund med særligt henblik på at afdække, hvorfor nogle udvikler personlighedsforstyrrelser.

Her kan du gå til problemet på flere måder, f.eks. interviews, spørgeskemaer, artikler mv., og du skal i metodeafsnittet så skrive, hvad du vil gøre.

Opbygning

I metodeafsnittet skal du forklare følgende:

  • Hvilke faglige metoder anvender du?
  • Hvad er dine materialer og din empiri?

Ud over af forklare dine konkrete valg, skal du også argumentere for dem. Du skal altså give gode grunde til at valgene er særligt velegnede til din undersøgelse af emnet. 

Afsnit 1: Hvilke faglige metoder anvender du?

Den første overvejelse handler om de konkrete faglige metoder, som du vil bruge i opgaven. Først skal du kort redegøre for, hvilke metoder du bruger. Dernæst skal du give gode argumenter for, at metoderne er velegnede til din undersøgelse. Hvilke vinkler lægger de på emnet?

I afsnittet kan du også overveje, hvad et andet metodevalg kunne have betydet for din undersøgelse. Ville de andre metoder også kunne have undersøgt problemstillingerne? Kunne det fx have været relevant at gennemføre interviews med eksperter eller lave en undersøgelse selv? Ville det give a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind