Metodeafsnit (i nogle fag)

Her får du hjælp, hvis du skal have et metodeafsnit med i dit SRP.

Det er svært at komme med nogle præcise retningslinjer, for hvornår du skal have et metodeafsnit med, men det er ret sjældent relevant i SRP. Er du i tvivl, så spørg dine vejledere.

I nogle opgavetyper er det nødvendigt med en redegørelse for, hvilke metoder, du vil benytte dig af. Om du skal have et metodeafsnit eller ej afhænger i langt de fleste tilfælde af, hvilke fag du arbejder med.

Hvis metoden/metoderne, du skal bruge til at løse problemstillingerne, er givet på forhånd, hvilket er tilfældet i langt de fleste fag, skal der ikke være et metodeafsnit. Dette gælder som regel for de humanistiske fag (analyse og fortolkning) og de naturvidenskabelige fag.

I visse fag, hvor en problemstilling lægger op til, at du selv skal beslutte hvilke metoder/modeller, du skal bruge, skal du inkludere et metodeafsnit, hvori du ganske ko...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind