Biologi/Bioteknologi & Matematik

SRP’et bruger en matematisk metode på biologisk stof

Et SRP i Biologi/Bioteknologi og Matematik indebærer, at du bruger en metode fra Matematik til at besvare en biologisk problemstilling. Du arbejder typisk med en matematisk model, der beskriver den biologiske virkelighed, f.eks. udbredelsen af en sygdom i en population. Alternativt bruger du et statistisk test til at analysere nogle biologiske data.

...

Eksempler på emner

Her er nogle eksempler på typiske emner til et SRP i Biologi/Bioteknologi og Matematik. Emnerne er gode, fordi de gør det muligt at bruge metoder fra både Matematik og Biologi/Bioteknologi.

SIR-modellen og en epidemi

Et SRP om SIR-modellen i Matematik og Biologi/Bioteknologi fokuserer på en bestemt sygdom, og hvordan SIR-modellen kan beskrive en epidemi med denne sygdom. Opgaven kan f.eks. have dette overordnede spørgsmål i sin problemformulering:

  • Hvordan kan SIR-modellen beskrive udviklingen af covid-19-epidemien i Danmark i år 2020?

Opgavens Biologi/Bioteknologi-del kan f.eks. bestå af en kort redegørelse for covid-19-virussens opbygning og smitsomhed og for, hvordan et sygdomsforløb typisk foregår. Du kan desuden udføre et ELISA-forsøg, hvor du påviser enten antigener fra virus eller antistoffer imod virus i forskellige blodprøver (eller kunstige prøver, der simulerer blodprøver). Prøverne kan vise, om patienterne er smittet med virus, og om patienterne har udviklet immunitet endnu.

Opgavens Matematik-del redegør for SIR-modellens opbygning. Du bruger desuden Eulers metode til at løse modellen ud fra nogle betingelser, som mest muligt ligner dem, der var til stede ved covid-19-epidemiens begyndelse i Danmark. Til sid…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind