Redegørelse

Sådan skriver du en god redegørelse

Her ser vi nærmere på, hvordan du kan forberede og skrive en god redegørelse i dit SRP.

En redegørelse har typisk til formål at videregive information til læseren, fra relevant litteratur om dit emne. Redegørelsen skal skabe et grundlag for senere analyse og diskussion af opgaveformuleringens spørgsmål. 

Redegørelsen er i reglen knyttet til ét af fagene, men kan også være i begge fag, hvor den så typisk deles op.

Så snart dine vejledere har godkendt din problemformulering, vil det faktisk være muligt at gå i gang med skrivearbejdet. Du kan dog risikere, at der kan komme mindre justeringer i din endelige opgaveformulering. Sker det, må du revidere din tekst. Men arbejdet med at sætte dig ind i emnet vil ikke være spildt.

NB: Det hedder "redegørelse for X" og ikke "redegørelse af X"!

Trin 1: Brug gode og seriøse kilder

En redegørelse skal baseres på kilder. Så for at skrive en god redegørelse, skal du også have nogle gode kilder. Du skal også have mere end én kilde til den viden, du redegør for. I hvert fald hvis du gerne vil have en god karakter. Du skal altså finde flere kilder, som handler om emnet, sådan at du sikrer, at dine oplysninger i redegørelsen har et bredt grundlag. En tommelfingerregel er, at du ikke kan skrive en ordentlig redegørelse uden at have mindst tre kilder i spil.

Der er dog undtagelser fra denne regel. I mange naturvidenskabelige fag vil dine vejledere sikkert acceptere, at du bruger en grundbog i faget som eneste kilde, hvis du fx skal redegøre for en bestemt teori.

Det er også vigtigt, at du finder kilder som dine vejledere vil forbinde med god kvalitet. Selvom du måske kan finde relevante oplysninger på Google, så virker din redegørelse bare mere gennemført og seriøs, hvis du har nogle solide fagbøger eller videnskabelige artikler på kildelisten, i stedet for blot at have websider og videoer fra Youtube.

Fordelen ved at bruge fagbøger og -artikler er også, at de i modsætning til oplysningerne på nettet har været igennem en redigeringsproces af deres indhold, der har sikret at, det er relevant for emnet og godt formidlet.

Når du skal forberede redegørelsen, så skal du tage noter til din læsning. Når du arbejder aktivt med teksterne, vil du nemlig bedre kunne huske dem. Se også vores afsnit om din læsning. Derudover vil det gøre det lettere for dig at skrive redegørelsen i det rigtige sprog.

En redegørelse skal nemlig altid skrives i vekselvirkning mellem dit eget sprog og et fagligt sprog. Du må ikke bare overtage de formuleringer og det sprog, som du finder i dine materialer. Når du skriver redegørelsen ud fra dine noter, vil det være lettere at formuler...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind