Opgaveformulering

Du får din SRP opgaveformulering, når skriveperioden begynder. Den vil være en tilrettet udgave af din problemformulering. Den angiver de helt præcise krav, som din opgave skal opfylde, og er dermed en køreplan for dit studieretningsprojekt. Her ser vi på, hvordan du skal læse opgaveformuleringen og forstå dens indhold. 

Opgaveformuleringen bygger på din problemformulering

Når vejlederne laver opgaveformuleringen, så retter de din problemformulering til, så det er muligt og realistisk for dig at opfylde de overordnede faglige mål for SRP. De vil typisk også tilføje noget nyt, som du ikke har med i din problemformulering. Det kan være et konkret bilag eller et ekstra krav, men i store træk vil de holde sig til problemformuleringens punkter.

Der vil altså ikke være tale om større forandringer, medmindre du har afleveret noget mangelfuldt eller urealistisk.

Dine vejledere kigger altid på, om din problemformulering behandler både fagspecifikke og tværgående problemer, sådan at fagene får mulighed for at spille sammen. De vil også sikre sig, at du bruger fagene på et passende niveau, og at du mindst i ét af fagene går ud over det, som du har lært i undervisningen.

Som sagt vil du kunne genkende langt det meste fra din problemformulering, Dine vejledere vil  normalt advare dig om støre ændringer på forhånd, sådan at du kan tage højde for det i dine forberedelser op til skriveugerne.

Eksempel på opgaveformulering

Afhængigt af fagene og dine vejled...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind