Eksempel på resumé

Her kan du se et eksempel på, hvordan et resumé i et SRP kan se ud. Eksemplet er fra et SRP i engelsk og historie om den store depression i 1930'ernes USA. I eksemplet kan du, hvordan resuméet kommer ind på de fem punkter, som vi forklarede på sidste side:

1.     Emne og problemstilling

2.    Metoder og fremgangsmåde

3.    Resultater af analyserne

4.    Pointer fra diskussion/vurdering

5.    Opgavens konklusion

Resumé

Projektet undersøger, hvordan John Steinbecks roman The Grapes of Wrath og James Agees billeder Let Us Now Praise Famous Men fremstiller livet blandt forpagtere på landet i den amerikanske udkant (frontier) under den store amerikanske depression. Undersøgelsen fokuserer på, om fremstillingen af virkeligheden i romanen og billederne er realistisk i forhold til 1930’ernes Amerika. 

Først redegøres for depressionens begyndelse og konsekvenser. Redegørelsen suppleres med samtidige historiske kilder. Derefter analyseres The Grapes of Wrath med fokus på hovedpersonen Tom Joad. Så analyseres fotografier fra Let Us Now Praise Famous Men.

Analysen af The Grapes of Wrath peger på, at romanen kan læses som en allegori over depressionen, mens James Agees fotografier afbilleder de barske livsvilkår ved for udkantens amerikanske mænd og kvinder. I diskussionen fremhæves forskelle og ligheder mellem romanen, fotografierne og de historiske kilder. I diskussionen inddrages det også, at reformlovene i Roosevelts New Deal skabte sociale forbedringer fra midten af 1930’erne. 

Projektet konkluderer, at de to bøger giver en troværdig og realistisk fremstilling af den store depression set fra den almindelige forpagters synsvinkel.