Få hjælp på Studienet.dk

Bliv god til fagene ved at bruge Studienet

Studienets endelige mål er at gøre dig god til dine fag. Det er den tankegang, som ligger bag alt, hvad vi laver af materialer. Du kan både bruge os til helt konkrete opgaver og til generelt at blive bedre til dine fag.

Når du bruger Studienets materialer, opøver du din egen evne til at finde og udvælge de væsentligste elementer i teksten eller opgaven. Oftest dækker vi langt mere, end du som elev kan forventes at komme ind på. Du har derfor mulighed for selv at vurdere hvilke ting, som du kan bruge til at skabe en god og sammenhængende opgave.

I vores opgave- og analysehjælp får du f.eks. nogle relevante arbejdsspørgsmål, som kan hjælpe dig til at få hul på den opgave eller analyse, du sidder med. Du vil også få relevante henvisninger til vejledninger i opgavegenrer og til analysemodeller - målrettet den specifikke tekst eller opgave. Du har naturligvis også muligheden for at læse vores grundige forklaringer.

Til en del opgavetyper har vi også lavet eksempelbesvarelser, så du kan se, hvordan en opgave til 12 kan se ud. Ved at kombinere de forskellige værktøjer vil du kunne øve dig i dine fag. Til at starte med har du måske brug for de grundige forklaringer eller behov for at kigge i eksempelbesvarelserne. Senere vil du måske kun bruge arbejdsspørgsmålene og de forskellige typer vejledninger i opgavegenrerne og analysemodellerne.

Til sidst vil du måske slet ikke have brug for Studienet, men gå direkte på at lave dine helt egne løsninger eller analyser. Og så har vi egentlig nået vores mål. 

Trin for trin vejledning

Studienets faglige vejledninger er opbygget trin for trin, hvor det giver mening. Det vil sige, at de hjælper dig til at dele din arbejdsproces op i logiske trin, og de giver dig vejledning på hvert enkelt trin. Hvis du følger de faglige værktøjer fra start til slut, vil du altså få vejledning i alle trin. Men du kan også vælge de trin, som er relevante for dig i din egen arbejdsproces.

Som et eksempel på, hvordan trin for trin vejledningerne er opbygget, kan vi tage Studienets vejledninger til at skrive opgaver i Dansk.

Først får du et overblik over, hvordan opgaven skal opbygges. Du vil også kunne se nogle konkrete eksempler på opgaver, som er skrevet af Studienets redaktion og forsynet med kommentarer. 

Derefter følger selve vejledningen, hvor du bliver ført igennem din opgaveproces trin for trin. Første trin er hjælp til at forstå din opgaveformulering. Andet trin er hjælp til at arbejde med teksterne, forberede opgaven og finde en god vinkel. Så kommer to eller tre trin afhængigt af opgavetypen, som hjælper dig til at skrive opgavens konkrete afsnit. Det sidste trin  giver gode råd om korrektur og sprog.

I andre fag og opgavetyper kan hjælpen være lidt anderledes opbygget. Men vi har bevaret den grundlæggende idé, så du kan få hjælp til hele din proces eller hoppe ind på de trin, hvor du helt præcist mangler hjælp.

Brug værktøjerne til at få gode ideer

Værktøjerne på Studienet er også rigtig gode at bruge, hvis du blot har brug for gode ideer til at komme i gang. Hvis du skal lave en specifik opgave, så kan det være godt at se et eksempel på, hvordan du skal bygge den op, inden du kaster dig over arbejdet selv. Her kan du bruge vores vejledninger til de forskellige opgavegenrer.

Det kan også være godt at supplere med vores vejledninger i fagenes forskellige arbejdsmetoder, så du får en idé om de dele, der skal indgå i en bestemt form for analyse.

Endelig giver vores værktøjer stor mulighed for, at du kan få ideer til emnevalg og problemformulering i de store opgaver på STX, HHX, HF eller HTX. Dels kan du finde mange eksempler på andre elevers opgaver i vores database, dels kan du kigge på forslagene i vores kompendier og Topic Guides.

Hvad får du hjælp til på Studienet?

Her får du en kort oversigt over de faglige værktøjer, du kan finde på Studienet. Vi kommer også ind på, hvordan du kan bruge dem som støtte i din hverdag på gymnasiet eller HF. Under hver type vil vi give dig henvisninger til konkrete eksempler på Studienet. Du kan finde mange flere faglige værktøjer i søgefeltet på Studienet.

Få hjælp til dine opgaver og analyser

På Studienet kan du finde hjælp, når du skal skrive eller løse en opgave eller udarbejde en rapport. Her kan du finde hjælp til at løse mange tidligere eksamensopgaver i fagene. Vi giver dig en trin-for-trin vejledning i at løse opgaven. Hvert trin bliver grundigt forklaret, og du får konkrete eksempler på løsninger eller pointer i forhold til opgaven.

Matematik A STX - 25. maj 2018

Her har du et eksempel på vores opgavehjælp i Matematik, hvor vi hjælper dig med at løse opgaverne i eksamensættet fra STX Matematik A 25. maj 2018.

Delopgave B: Konkurrence og arbejde | Samf A

Her har du et eksempel på opgavehjælp til Samfundsfag A, hvor vi hjælper dig med besvarelsen af "Konkurrence og arbejde".

Vi har tabt mennesket i vores teknologiorgasme

Her har du et eksempel på vores opgavehjælp til Dansk A. Her guider vi dig igennem til en god besvarelse af en kronikopgave fra sommereksamen 2018.

I vores hjælp til analyser starter vi med et grundigt og præcist resumé af teksten, derefter gennemgår og forklarer vi teksten grundigt ud fra de analyseredskaber, som du normalt skal bruge i faget, og vi hjælper dig med at samle analysen til en fortolkning og giver dig gode idéer til perspektivering. 

Blikdåserne

Her har du et eksempel på analysehjælp i Dansk. I webbogen får du hjælp til at analysere novellen "Blikdåserne".

My Son the Fanatic

Her har du et eksempel fra Engelsk, hvor du får hjælp til at analysere Hanif Kureishis short story "My Son the Fanatic".

Du kan også få hjælp til at skrive naturvidenskabelige rapporter om typiske øvelser fra undervisningen. Her får du hjælp til forsøget, teorien og din rapport. 

Saltindhold i havvand

Her er en hjælp til at skrive en rapport om “Saltindhold i havvand”. Vi skriver hele tiden nye rapporthjælp, som du kan bruge som støtte i både forsøg og rapportskrivning.

Få hjælp til faglige genrer og metoder

På Studienet finder du også værktøjer, der hjælper dig med at blive bedre til bruge fagenes metoder. Vi har fx lavet modeller til de mange forskellige typer af analyser, som du skal lave i Dansk og Engelsk. De giver dig en overskuelig og letforståelig vejledning i, hvordan du bruger forskellige analysemodeller i praksis.

Novelleanalyse

Her har du et eksempel på en af vores mange analysemodeller. Her er det en model for novelleanalyse i danskfaget.

Du finder også hjælp til fagenes opgavegenrer på Studienet. Vi hjælper dig nemlig med at blive god til at løse og skrive de forskellige opgavetyper og -genrer, der findes i fagene. Studienet har også lavet vejledninger til de store opgaver som SRP, SOP, SSO, SRO og DHO. Du kan også finde vejledninger til at bruge matematikprogrammer, opstille litteraturlister og meget andet.

Vejledningerne gennemgår trin for trin, hvad du skal gøre for at løse eller skrive en bestemt type opgave. I hvert trin vil du både få grundige forklaringer og gode eksempler, så du let kan overføre vejledningens trin til den opgave, du selv sidder med.   

SRP-bogen

På Studienet kan du finde SRP-bogen, der hælper dig igennem alle faser i at skrive et SRP.

Kildehenvisninger og litteraturliste

Her har du Studienets vejledning, som fortæller dig alt om, hvordan du skal lave kildehenvisninger og opstille litteraturlister i dine opgaver - både manuelt og automatisk.

Vejledning til analytical essay

Studienet har lavet vejledninger til at skrive i de fleste fags genrer. Her er et eksempel på analytical essay fra Engelsk. Du kan også finde vejledninger til alle genrer i Dansk.

Få hjælp til eksamen

Studienet har lavet grundige vejledninger til mundtlige og skriftlige eksamen i fagene. For tiden findes der vejledninger til eksamen til over 20 fag.

Vejledningerne er skrevet, så de forbereder dig bedst muligt på, hvordan en eksamen forløber. Eksamensvejledninger gennemgår alle de ting, du skal tænke på og gøre både før og under eksamen.

Guide til skriftlig eksamen i Dansk

På Studienet kan du finde vejledninger til næsten alle de skriftlige eksamener i fagene på både STX, HHX, HF og HTX. Her ser du vejledningen i Dansk A skriftlig.

Guide til mundtlig eksamen i Engelsk

Du kan også finde vejledninger til de fleste mundtlige eksamener i fagene på både STX, HHX, HF og HTX. Her er vejledningen for mundtlig eksamen i Engelsk A og B.

Få hjælp til fagenes stof

Studienet har en række gennemarbejdede forklaringer af fagenes stofområder. Har får du et præcist og overskueligt overblik over et emne. Du kan både bruge det som en støtte i hverdagen og til at supplere dine egne noter op til eksamen.

Nervesystemet

I mange fag laver vi kompendier, som gennemgår hele det faglige pensum. Her har du et eksempel på et kompendium om nervesystemet til Biologi A, B og C samt Bioteknologi A.

Engelsk grammatik

Studienets store engelske grammatik er blevet en uundværlig hjælp for rigtig mange elever.

The Civil Rights Movement

Her er en Topic Guide til emnet "The Civil Rights Movement". Vi skriver hele tiden nye Topic Guides, som du kan bruge til overblik over faglige emner eller inspiration til dine opgaver.

Matematik A STX | Noter

Her er vores noter til Matematik A på STX, hvor du kan få et overblik over fagets emner.

Noter og opgaver fra andre elever

Udover de faglige værktøjer, som vi har nævnt her, kan du på Studienet også finde rigtigt mange eksempler på opgavebesvarelser og noter, som er lavet af andre elever. De kan ofte give dig god hjælp til at løse en tilsvarende opgave selv.