Gymnasiestart

En ny start – både fagligt og socialt

På de kommende sider vil vi fortælle dig, hvad det helt konkret betyder at starte på gymnasiet. Vi vil se på både det faglige og det sociale. Begge dele er vigtige, hvis du vil klare dig godt. Du skal starte på en ny skole, i en ny klasse, med nye kammerater og lærere. Det er altså en stor social overgang, som både er spændende og udfordrende. Samtidig er det også en stor faglig overgang.

Selvfølgelig vil der i mange fag være noget, du kender fra folkeskolen, men du vil møde nye og højere krav, og der vil komme nyt indhold og nye måder at arbejde i fagene.

Som ny på gymnasiet vil du opleve, at det kan være svært at finde rundt i uddannelsens mange forskellige dele. Du har måske også svært ved at finde ud af, hvordan du klarer den nye hverdag med undervisning, opgaver, lektier og forløb på den bedst mulige måde.

Men hvad er forskellen på at være skoleelev og at være elev på gymnasiet eller HF? Du kan læse om de faglige krav og det sociale på de næste sider. 

Grundforløb og studieretning på gymnasiet

Du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om, hvordan hverdagen kommer til at se ud, når du starter på gymnasiet. I de første tre måneder går du på grundforløbet, som skal hjælp dig med at vælge en studieretning. På de kommende sider kan du læse mere om både grundforløbets indhold og valg af studieretning. Siderne gælder for dig, der skal gå på STX, HHX eller HTX.

HF er en lille smule anderledes, da det ikke har grundforløb eller studieretninger. I stedet skal du efter det første år vælge en fagpakke. Derfor har vi lavet en særlig side om det første år på HF.

På siderne ser på, hvad du konkret kommer til at arbejde med. Vi fortæller om prøver og eksamen i den første tid på gymnasiet og HF. Du vil også få nogle gode råd om valget af studieretning eller fagpakke samt valgfag. 

Studienet støtter dig i din læring og dine præstationer

I din tid på gymnasiet eller HF vil du få mange forskellige udfordringer i fagene. Nogle ting vil selvfølgelig være lette og noget, som du selv kan finde ud af uden problemer. Men der vil også være andre ting, som er sværere for dig at løse på egen hånd.

På Studienet vil vi rigtigt gerne hjælpe dig til at få mest muligt ud af STX, HHX, HF eller HTX. Derfor har vi skrevet en lang række forskellige fagkompendier, analysemodeller, vejledninger og opgavehjælp, som kan give dig hjælp og støtte til fagene. Studienets faglige materialer er skrevet af vores redaktion, som består af fagligt kompetente og erfarne undervisere.

Vores materialer: 

  1. giver en korrekt og præcis hjælp, som understøtter din læring.
  2. har en logisk struktur, så du enten kan læse dem fra A-Z eller finde hjælp til lige præcis dit problem.
  3. er skrevet i et simpelt og klart sprog.
  4. indeholder masser af praktiske eksempler.

Vi arbejder mest med de store fag, det vil sige dansk, engelsk, samfundsfag, biologi, kemi, matematik og historie, samt de store skriftlige opgaver som SRP, SOP, SSO, SRO og DHO. Men vi har også rigtigt meget materiale, som du kan få gavn af til dine andre fag.

Du kan læse meget mere om, hvordan du kan bruge Studienet her

Hvis du er underviser på en ungdomsuddannelse, kan du få gratis adgang til Studienet, læs hvordan du får det her.