Valg af studieretning

Du skal vælge en studieretning

Hele undervisningen på grundforløbet er planlagt, så den giver dig en introduktion til arbejdsformerne og fagene i gymnasiet. Derudover vil de mulige studieretningsfag indgå på forskellig vis. Begge ting vil hjælpe dig rigtigt meget i dit valg. Hvilke fag var særligt interessante og spændende? Hvilke fag har de arbejdsformer, der passer dig bedst?

Hvis du allerede er helt sikker på, hvad du skal efter gymnasiet, så er valget ret let. Så skal du bare undersøge, hvilke fagkrav den videregående uddannelse har. Det kan du gøre ved at slå uddannelsen op på Uddannelsesguiden. Hvis du er mere i tvivl, så kan du bruge uddannelsesguidens adgangskort. Her kan du undersøge, hvordan forskellige kombinationer af fag påvirker dine muligheder efter gymnasiet.

Der er generelle regler for de studieretninger, som de forskellige skoler kan og skal tilbyde deres elever. Men derfor er der alligevel stor forskel, så du bør tjekke mulighederne på din egen skole.

Skolen hjælper dig i valget

På de fleste skoler vil der også være forskellige former for introduktioner til studieretningerne. Nogle skoler afholder specielle timer, hvor du kan prøve undervisningen på studieretningerne, mens andre skoler lader lærere eller ældre elever præsentere dem på et fællesmøde.

I grundforløbet skal du til en matematikscreening. En screening er en skriftlig prøve, som bliver brugt til at undersøge, om der er dele af matematikken, du har svært ved. Nogle skoler vælger også at gennemføre screeninger i andre fag, som fx engelsk eller dansk. Det skal du ikke være bekymret over, for resultaterne er noget, du virkelig kan bruge til at overveje valget af studieretning.

Hen mod slutningen af grundforløbet vil en af dine lærere indkalde dig til en evalueringssamtale. Her vil I snakke om dit faglige niveau og dine ønsker til resten af uddannelsen og fremtiden bagefter.

Valg af studieretning afgør ikke hele din fremtid

Studieretningerne er målrettet de videregående uddannelser og passer med deres forskellige adgangskrav. Det skal du tænke på, når du vælger. Men du skal også tænke på dine interesser og på at få tre gode år på gymnasiet med nogle fag, som du brænder for. Så vælg en studieretning, hvor fagene interesserer dig.

Du kan nemlig supplere fagene på din studieretning med valgfag, så du holder mange muligheder åbne, og du har faktisk også mulighed for at supplere med fag efter gymnasiet.

Du skal altså ikke gå og være bekymret over, om du med et forkert valg udelukker nogle muligheder for dig selv i fremtiden. Det bedste, du kan gøre, er at tænke over, at du også skal have en god hverdag i de næste tre år på gymnasiet, hvor du kan se frem til at komme i skole og arbejde med nogle ting, der er spændende og motiverende.

Derfor vil vi anbefale dig at vælge en studieretning, hvor fagene virkelig har din interesse. Det kan også være vigtigt, at du kommer til at gå sammen med nogen, du har det godt med og arbejder godt sammen med.

På de fleste skoler kan det være ret svært at skifte studieretning, når først undervisningen er startet i studieretningsklasserne. Hvis du fortryder valget, så gå ind på studievejledningen med det samme. Er du i starten af forløbet på studieretningen, kan skolen meget bedre hjælpe dig.  

Valgfag som giver dig ekstra muligheder
 

På siden Adgangskortet kan du lege med forskellige fagsammensætninger i din uddannelse. Her kan du se de muligheder, som fagene giver i forhold til at søge optagelse på uddannelse efter gymnasiet. Hvis du fx hæver det obligatoriske Matematik B på STX til Matematik A, vil du gå fra 138 uddannelsesmuligheder til 155.

Det skyldes, at der er flere videregående uddannelser, hvor det er et krav, at du har haft Matematik A , for at du kan søge ind på dem. Der er også fag, hvor det ikke giver flere muligheder at hæve niveauet. Det gælder bl.a. Samfundsfag B, hvor du ikke får flere muligheder af at vælge A-niveauet i stedet for.  

Hvis du hæver niveauet i naturvidenskabelige fag kan det give dig rigtigt mange flere muligheder. Så kig på fag som matematik, fysik, kemi og biologi. Ofte kan det være tilstrækkeligt at hæve de naturvidenskabelige fag fra C til B på STX. Det giver nemlig ganske få ekstra muligheder at tage dem fra C til A. På alle de gymnasiale uddannelser giver Matematik A dig ekstra mange muligheder bagefter.

Specifikke sprogfag kan være adgangskrav til uddannelser inden for sprog, men ofte vil der faktisk være mulighed for at supplere dit niveau, mens du tager uddannelsen på universitetet. På HTX og HHX kan det dog godt betale sig at kigge på sproglige valgfag, som åbner mange flere uddannelsesmuligheder for dig.  

Det kan dog også være vigtigt, at du ikke kun tænker på mulighederne efter gymnasiet, når du skal vælge dine valgfag. Selvom der er mange valgfag, som ikke giver adgang til ekstra uddannelser, kan de måske alligevel være fag, som lige præcis tiltaler dig. Vælger du efter din interesse, så vil du sikkert også klare dig godt i fagene. Det vil du både kunne mærke på dit snit og på din egen motivation i hverdagen.  

Der er forskel på hvilke valgfag skolerne udbyder og opretter. Du må derfor tjekke din egen skoles webside, hvis du vil blive klogere på dine muligheder.

Suppler med fag efter gymnasiet
 

Efter gymnasiet har du mulighed for at supplere din uddannelse med de fag, du mangler for at komme ind på drømmeuddannelsen. Hvis du fx har haft Matematik B og skal bruge Matematik A til at komme ind på en uddannelse, så kan du tage det som et kursus i sommerferien. Du kan læse mere om Gymnasial Supplering her.  

Fire gode spørgsmål om studieretningsvalg

Her får du fire gode spørgsmål, som du kan overveje og måske bruge til at blive klogere på, hvad du skal vælge.

1. Hvilke fag har fanget din interesse i grundforløbet?

Det er vigtigt, at det er fagets indhold og arbejdsformer, du har fokus på. Efter grundforløbet vil du oftest få nye lærere i de fleste fag, så prøv at se bort fra lærernes indflydelse på faget. Det kan også være en god idé at lave en liste med fag, som du helst vil undgå.

2. Hvad vil du gerne studere og arbejde med efter gymnasiet?

Det store spørgsmål om fremtiden! Det kan selvfølgelig gøre det meget lettere for dig, hvis du allerede har et helt konkret svar. Men du kan også komme til at skifte mening mange gange i løbet af de tre år på gymnasiet. Så se på gymnasiet som en mulighed for at få afprøvet nogle forskellige fag - fagene er nemlig ofte en slags mini-udgaver af de videregående uddannelser.

3. Hvilke muligheder giver valgfagene dig?

Det kan være, at du har udset dig en bestemt studieretning med nogle fag, du interesserer dig for. Du kan måske være usikker på, om studieretningen giver dig de rigtige muligheder efter gymnasiet. Så tag et kig på, hvilke muligheder de forskellige valgfag kan åbne for dig. Du kan lege med mulighederne på adgangskortet.

4. Det sociale: Kommer du til at gå sammen med nogen, du arbejder og har det godt med?

Du bør først og fremmest se på det faglige, men det sociale kan også være ret vigtigt. Gymnasiet bliver meget lettere, hvis du har nogle gode kammerater. Du skal dog være opmærksom på, at populære studieretninger ofte deles i flere klasser, så du kan altså ikke være sikker på at komme sammen med bestemte venner efter studieretningsvalget.  

Hvad kan du vælge imellem?

Studieretninger samler sig inden for nogle hovedområder på hver af de tre uddannelser. Under hver uddannelse kan du læse om, hvad hovedområderne går ud på. Vi giver dig også nogle gode råd om, hvad du skal tænke på, hvis du overvejer en studieretning inden for et bestemt hovedområde.

Fra skole til skole kan der være forskelle på de studieretninger, som du kan vælge imellem. Som regel har de store skoler mange valgmuligheder, mens det er mere begrænset på de små. Så du må undersøge dine muligheder på din skoles hjemmeside.

Nogle skoler vælger mere eller mindre smarte navne til deres studieretninger fx Space Science, Gametech eller Urban Design. Glem de smarte navne og kig i stedet på de fag, som indgår i studieretningen. Fagene har nemlig det samme grundlæggende indhold: Fysik B er Fysik B, uanset om det er med i Gametech eller Urban Design.

Studieretninger på STX
 

STX har studieretninger inden for fire hovedområder: Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Sprog og Kunst.

En studieretning med Naturvidenskab giver dig en god forberedelse til at læse videre efter gymnasiet inden for de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske områder. Det er uddannelser som fx læge, ingeniør, kemiker og biolog.

Du skal vælge de naturvidenskabelige studieretninger, hvis du interesserer dig for naturvidenskab og matematik. Men naturvidenskab er mange ting, og ofte er fagene på gymnasiet anderledes, end du har forventet fra folkeskolen. Så brug dit grundforløb på at finde ud af hvilke naturvidenskabelige fag, der er spændende og interessante at arbejde med.

Studieretninger med Samfundsvidenskab handler om, at give dig en god forberedelse til videregående uddannelser inden for områder som samfundsvidenskab, jura, business, økonomi, sprog og tilsvarende. Samfundsvidenskab giver dig en generel viden om, hvordan vores samfund er skruet sammen.

Så hvis du interesserer dig for samfundet generelt, økonomi eller politik, så kan de samfundsvidenskabelige studieretninger være et godt valg. Du skal dog være opmærksom på, at Samfundsfag A ikke giver flere adgangsmuligheder bagefter gymnasiet, end Samfundsfag B gør.

Området Sprog har studieretninger, som er bygget op om fremmedsprog i forskellige kombinationer. Her er det især sproglige og humanistiske uddannelser som fx engelsk, historie, dansk, teologi m.v., som du bliver forberedt til. Studieretningerne handler ikke kun om at lære at tale fremmedsprogene, men også om samfundsforhold, historie og kultur i de lande, der taler sproget.

Så hvis du har en interesse for at lære sprog og for at sætte dig ind i forholdene i andre lande, så kan de sproglige studieretninger være en god idé. På nogle af de sproglige studieretninger kan du også undgå at have matematik på B-niveau, hvis du ikke skulle være så glad for det fag.

Studieretninger inden for området Kunst på STX giver dig en god forberedelse til videregående uddannelser inden for det kunstneriske og humanistiske område.

Alle studieretninger indenfor Kunst har faget Musik A som første studieretningsfag. Det andet er så enten et sprog eller Matematik A. Hvis du vil have andre kunstneriske fag i studieretningen, er du nødt til at vælge dem som valgfag. Det er ret afgørende på disse studieretninger, at du er glad for musik, og det er en stor fordel, hvis du allerede spiller eller synger selv.

Studieretninger på HHX
 

HHX har tre hovedområder, som er Økonomi & Marked, Økonomi & Sprog, samt Sprog.

En studieretning inden for Økonomi og Marked giver dig nogle fag, som forbereder dig godt til videregående uddannelser inden for fx business, økonomi, jura, markedsføring og lignende.

Hvis du synes det er spændende, hvordan økonomi og handel fungerer og påvirker vores verden, så bør du klart overveje, om du skal vælge en studieretning inden for Økonomi og Marked. Studieretninger har forskellige fagsammensætninger, så du bør bruge grundforløbet på at finde præcis de fag, der tiltaler dig.

Studieretningerne med Økonomi og Sprog giver dig en god forberedelse til videregående uddannelser inden for business, sproglige uddannelser, jura, markedsføring, kommunikation og lignende uddannelser.

Hvis du har en interesse for både økonomi og sprog, så kan det være en god vej at gå. Du skal selvfølgelig tænke over hvilket sprog, du er særligt interesseret i.

Området Sprog dækker over en studieretning med op til tre fremmedsprog på A-niveau. De to kan ligge i studieretningen, mens det tredje er det obligatoriske Engelsk A, som alle HHX’ere har.

Der er forskellige sammensætninger af sprog afhængigt af din skole. Sammensætningen med flere fremmedsprog giver en god forberedelse til videregående uddannelser inden for især sproglige og humanistiske felter. Det kan fx være engelsk, historie, dansk, erhvervssprog m.v.

Du skal vælge den sproglige studieretning, hvis du interesserer dig for sprog, samfundsforhold og andre landes kulturer. Hvis du vælger studieretningen, kan du også vælge at afslutte matematik på C-niveau

Studieretninger på HTX
 

HTX-studieretninger fordeler sig på de tre hovedområder Anvendt Naturvidenskab, Teknologi og Kommunikationsteknik.

Studieretninger inden for Anvendt naturvidenskab på HTX har fag, som forbereder dig på videregående uddannelser inden for  naturvidenskab, ingeniør, sundhed og lignende.

Hvis du synes, at naturvidenskab er spændende, så kan det være en god mulighed for dig at vælge én af studieretningerne. De naturvidenskabelige studieretninger på HTX er ret forskellige alt efter de fag, der indgår, så du bør bruge grundforløbet på at finde ud af hvilke naturvidenskabelige fag, du synes er spændende og interessante at arbejde med.

Området Teknologi på HTX giver dig nogle fag, som er en god forberedelse på videregående uddannelser inden for ingeniør, arkitekt, designer og andre tekniske fag. Kombinerer du med valgfaget Matematik A, vil du få adgang til næsten alle de naturvidenskabelige uddannelser.

Du skal vælge de teknologiske studieretninger, hvis du interesserer dig for teknologi og produktudvikling. Det er også vigtigt, at du er god til at samarbejde og indgå i projektarbejde, da store dele af undervisningen er organiseret som selvstændige projekter.

Hvis du vælger en studieretning inden for området Kommunikationsteknik, vil du få nogle fag, som kan give dig en god start på at læse videre inden for ingeniør, software, kommunikationsuddannelser og lignende uddannelser.  Men de giver også en bred adgang til de naturvidenskabelige uddannelser generelt - især hvis de kombineres med valgfaget matematik A.

Du skal vælge de kommunikationstekniske studieretninger, hvis du interesserer dig for kommunikation - både i forhold til at kommunikere effektivt i mange forskellige medier og i forhold til den tekniske side af kommunikation. Det er også vigtigt, at du er god til at samarbejde og indgå i projektarbejde, da store dele af undervisningen sker i selvstændige projekter.