De store opgaver

Få overblik over de store opgaver

Her kan du få et overblik over de større opgaver, som du vil møde i dit gymnasieforløb eller på HF. Afhængigt af din uddannelse hedder opgaverne noget lidt forskelligt, men der er en række fællestræk i dem.

Opgaverne hænger sammen, sådan at du i starten får meget vejledning og en relativt fastlåst måde at løse opgaven på, mens du ved den sidste af opgaverne skal arbejde meget selvstændigt. Opgaverne er fordelt over alle uddannelsens år, og ofte er de koblet sammen med fagligt samspil i uddannelsen.

Vi vil komme ind på, hvilke krav opgaverne stiller til dig, ligesom vi vil give dig henvisninger til, hvor du kan få hjælp til den enkelte opgave.

Opgaverne skal træne dig i akademisk opgaveskrivning

De store opgaver i gymnasiet og på HF træner den skriveform, som du vil møde senere i uddannelsessystemet.

Med lidt variation mellem uddannelser og opgaver, så er de bygget op på samme måde:  Hele processen starter med at få formuleret et problem, som du kan undersøge.

Du skal have noget at undersøge, dvs. enten nogle konkrete data eller fx en tekst, der skal analyseres. Derefter skal du finde nogle faglige metoder, som du kan bruge i undersøgelsen. Ud fra din undersøgelse skal du så forsøge at løse problemet.

På de følgende sider har vi beskrevet kravene til opgaverne på din uddannelse.