Grundforløbet på STX, HHX og HTX

På denne side vil vi fortælle dig om, hvad du kan forvente dig af grundforløbet, når du starter på STX, HHX eller HTX.  Vores vejledning kommer ind på de generelle ting, som alle elever skal igennem i grundforløbet. Men der er naturligvis forskelle fra skole til skole, så det er en god idé, at du også tjekker din egen skoles hjemmeside.

På HF er der ikke noget grundforløb, så her har vi i stedet lavet en oversigt over det første år, som du kan finde på siden"Det første år på HF".

Din grundforløbsklasse

På de fleste gymnasier er du i en fast grundforløbsklasse, hvor I har alle fag sammen i klassen. Nogle skoler vælger dog andre opdelinger, så eleverne har mulighed for at vælge nogle af fagene på tværs af grundforløbsklasserne. På den måde kan du få lov at vælge blandt flere forskellige fag.

I slutningen af grundforløbet skal du og dine klassekammerater vælge jeres endelige studieretning. Ud fra jeres forskellige valg sammensætter skolen nye klasser, så du kommer til at gå med de andre elever, der har valgt samme studieretning som dig.

For nogle kan det måske virke lidt stressende at skulle skifte klasse to gange i løbet af 10 uger. De fleste skoler gør dog ret meget for at lette overgangen til de nye klasser. De kan fx have aktiviteter som teambuilding, introtur eller sociale arrangementer, som skal hjælpe med at ‘ryste jer sammen’.  

For andre vil det være lidt trist at sige farvel til de gode kammerater fra grundforløbsklassen. Det kan der selvfølgelig være noget om, men det giver faktisk en fordel. I resten af din gymnasietid vil du have gode venner på tværs af klasserne på gymnasiet, sådan at du ikke kun kender nogen i din egen klasse.

Fagene i grundforløbet

Uanset om du går på STX, HHX eller HTX består grundforløbet altid af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Der skal også være undervisning i fag, som indgår i skolens studieretninger, så du kan få mulighed for at finde ud af, om faget er noget for dig.

Det er dog ikke sikkert, at alle studieretningsfagene ligger i den normale undervisning i grundforløbet. Nogle er der ikke plads til, mens andre indgår kortvarigt i tværfaglige forløb. Men de fleste skoler vil have de store studieretningsfag på A-niveau med i hele grundforløbet. Dertil kommer så fag, som skolen selv vælger.

Skolerne vil normalt sørge for, at eleverne lærer det samme i alle grundforløbsklasser. På den måde er det nemlig ikke noget problem at skifte til en ny klasse efter de 10 uger. Alle har det samme pensum med sig.

Nogle skoler giver mulighed for, at du kan starte på undervisning i andet fremmedsprog fx tysk eller fransk allerede i grundforløbet. For at se den præcise sammensætning af fag må du kigge på din skoles hjemmeside.

Grundforløbsprøven

På grundforløbet skal du igennem to specielle forløb, hvor fagene arbejder tæt sammen om undervisningen. I de to forløb vil du typisk have nogle af uddannelsens studieretningsfag, som ellers ikke er del af grundforløbet.

I slutningen af grundforløbet skal du til to mundtlige prøver. Du får karakter for dine præstationer i de to prøver, som kommer med på dit eksamensbevis i 3.g. Hver prøve har dog kun en vægt på 0,25, så de vil påvirke dit samlede gennemsnit meget lidt. Du kan derfor se dem som en slags generalprøve på eksamen i gymnasiet, uden at du behøver at være stresset eller bekymret over dem.

Herunder kan du læse om de forløb på din uddannelsesretning, som er grundlaget for de to prøver.

STX

AP - Almen sprogforståelse
 

Almen sprogforståelse kaldes til dagligt AP. Det er et samarbejde, hvor dansk, fremmedsprogene og latin introducerer dig til det sproglige på STX. AP kan virke uoverskueligt, men hvis du ser på det som en slags værktøjskasse, bliver det noget lettere.

AP giver dig værktøjer, som du kan bruge til at arbejde med sprog på gymnasiet. I AP lærer du om sprogets opbygning, praktiske anvendelse, udvikling og historie. Du lærer grammatiske begreber, som du kan bruge i alle sprogfag. AP handler også om sammenhængen mellem sprog og kultur, ligesom det giver dig gode værktøjer til at lære nye sprog.

Hvis du synes, at indholdet i AP er spændende, og du gerne vil arbejde mere med emnerne, så kan du overveje at vælge en studieretning med sprog.

I slutningen af grundforløbet skal du til prøve i AP. Hver skole planlægger indholdet lidt forskelligt. Prøven handler dog typisk om, at du skal analysere små eksempler fra forskellige sprog, hvor du kigger på, hvordan ord og sætninger er sat sammen og bruges i praksis. Du bliver også testet i, hvor god du er til at forstå og oversætte fremmedsprog. Prøven bedømmes med en karakter, som kommer med på dit eksamensbevis. Karakteren vægtes med 0,25.

Studienet har lavet noter til AP, som du kan bruge som en støtte i undervisningen og til eksamen i AP.

NV - Naturvidenskabeligt grundforløb
 

Naturvidenskabeligt grundforløb kaldes til dagligt for NV.  Det er en introduktion til de naturvidenskabelige fag og deres måde at arbejde på. NV har typisk 3-5 naturvidenskabelige fag fx biologi, fysik, geovidenskab, kemi og matematik.

I forløbet lærer du at formulere og teste hypoteser (videnskabelige gæt). Du kommer til at lave eksperimenter og undersøgelser, hvor du indsamler data, som du bagefter skal behandle matematisk og formidle. NV handler også om, hvorfor naturvidenskab er relevant og anvendelig i samfundet.

I slutningen af grundforløbet skal du til en prøve i NV. Prøven er en individuel mundtlig prøve på 20 minutter. Her skal du fremlægge en prøvemappe (portfolio), som viser dit arbejde fra forløbet. Din fremlæggelse skal tage 5 minutter. Bagefter er der en samtale, hvor du skal uddybe indholdet af prøvemappen og svare på spørgsmål om den. Det er to af dine lærere fra forløbet, som deltager i prøven. Prøven bedømmes med en karakter, som kommer med på dit eksamensbevis. Karakteren vægtes med 0,25.

HHX

AP - Almen sprogforståelse
 

Almen sprogforståelse kaldes til dagligt AP. Det er et samarbejde, hvor dansk og fremmedsprogene introducerer dig til det sproglige på HHX. AP kan virke uoverskueligt, men hvis du ser på det som en slags værktøjskasse, bliver det noget lettere.

AP giver dig værktøjer, som du kan bruge til at arbejde med sprog på gymnasiet. Her lærer du om sproget som kommunikation og formidling og om sprogets opbygning, udvikling og historie. Du lærer grammatiske begreber, som du kan bruge i alle sprogfag. AP handler også om sammenhængen mellem sprog og kultur, ligesom det giver dig gode værktøjer til at lære nye sprog.

Hvis du synes, at indholdet i AP er spændende, og du gerne vil arbejde mere med emnerne, så kan du overveje at vælge en studieretning med sprog.

I slutningen af grundforløbet skal du til prøve i AP. Hver skole planlægger indholdet lidt forskelligt. Prøven handler dog typisk om, at du skal analysere små eksempler fra forskellige sprog, hvor du kigger på, hvordan ord og sætninger er sat sammen og bruges i praksis. Du bliver også testet i, hvor god du er til at forstå og oversætte fremmedsprog. Prøven bedømmes med en karakter, som kommer med på dit eksamensbevis. Karakteren vægtes med 0,25.

Studienet har skrevet noter til AP, som du kan bruge som en støtte i undervisningen og til eksamen i AP.

Klik på links ovenfor og få hjælp til de forskellige dele af AP på Studienet.

ØG - Økonomisk grundforløb 
 

Økonomisk grundforløb kaldes også for ØG. ØG er et samarbejde mellem fagene afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi, hvor også matematik og informatik indgår. ØG giver dig en introduktion til økonomisk teori. Det støtter dig dermed også i valget af studieretning, da det giver et indblik i, hvordan de økonomiske studieretninger arbejder.

Forløbet organiseres omkring nogle konkrete privatøkonomiske problemstillinger, som du skal løse i grupper med andre fra din klasse.

I løsningerne kommer I til at arbejde med begreber og simple modeller hentet fra økonomisk teori, så I får en grundlæggende forståelse af ting som indkomst, forbrug, lån, opsparing, budget, samt udbud og efterspørgsel på markedet.

Til slut i grundforløbet skal du til en prøve i ØG. Prøven er en individuel mundtlig prøve på 20 minutter, hvor to af dine lærere fra forløbet medvirker. Du skal fremlægge om et af de emner, som I har haft i ØG. Din fremlæggelse skal tage 5-7 minutter. Resten af tiden er en samtale mellem dig og de to lærere. Her skal du uddybe og perspektivere din fremlæggelse.

Prøven bedømmes med en karakter, som kommer med på dit eksamensbevis. Karakteren vægtes med 0,25.

HTX

PU - Produktudvikling
 

Produktudvikling (PU) er et samarbejde mellem fagene teknologi, samfundsfag og teknikfag. Forløbet giver dig nogle værktøjer, som du skal bruge til at lave projekter på HTX. I PU stifter du også bekendtskab med de teknologiske studieretninger, så PU kan altså være med til at støtte dig i dit studieretningsvalg og dit senere valg af teknikfag på A-niveau i 3.g.

I forløbet kommer du til at arbejde med de første faser i et produktudviklingsforløb. Arbejdet foregår for det meste i grupper, hvor I skal identificere og analysere et samfundsmæssigt problem. I skal søge informationer om problemstillingen og dokumentere den, så i forløbet vil I lære noget om informationssøgning og kildekritik. Ud fra det skal I så udvikle et forslag til et nyt produkt, som kan løse problemet.

En stor del af jeres forløb handler også om at få gode idéer, så I kommer til at prøve en masse teknikker til at skabe idéer. Derudover handler det om at styre en proces, så I vil også lære om at strukturere projektarbejde og opstille produktkrav.  Undervejs i forløbet skal I dokumentere projektets faser og resultater.

PU afsluttes med en prøve i slutningen af grundforløbet. Prøven er en individuel mundtlig prøve på 20 minutter, hvor du over for to lærere fra PU skal fremlægge en prøvemappe (portfolio), som viser dit arbejde fra forløbet. Din fremlæggelse skal tage ca. 5 minutter, mens resten af tiden er en samtale mellem dig og de to lærere, hvor du skal uddybe indholdet af prøvemappen.

Prøven bedømmes med en karakter, som kommer med på dit eksamensbevis. Karakteren vægtes med 0,25.

NV - Naturvidenskabeligt grundforløb
 

Naturvidenskabeligt grundforløb kaldes til dagligt for NV.  Det er en introduktion til de naturvidenskabelige fag og deres måde at arbejde på. NV har typisk 3-5 naturvidenskabelige fag fx biologi, fysik, bioteknologi, kemi og matematik.

I forløbet lærer du at arbejde naturvidenskabeligt. Du lærer at formulere og teste hypoteser (videnskabelige gæt). Du kommer til at lave eksperimenter og undersøgelser. Her indsamler du data, som du bagefter skal behandle matematisk og formidle. NV handler også om, hvorfor naturvidenskab er relevant og anvendelig i samfundet.

I slutningen af grundforløbet skal du til en prøve i NV. Prøven er en individuel mundtlig prøve på 20 minutter. Her skal du fremlægge en prøvemappe (portfolio), som viser dit arbejde fra forløbet. Din fremlæggelse skal tage 5 minutter. Bagefter er der en samtale, hvor du skal uddybe indholdet af prøvemappen og svare på spørgsmål om den. Det er to af dine lærere fra forløbet, som deltager i prøven. Prøven bedømmes med en karakter, som kommer med på dit eksamensbevis. Karakteren vægtes med 0,25.

Kan du skifte til en anden uddannelse eller skole?

Ja, du kan faktisk få lov at skifte til en af de andre gymnasiale uddannelser, hvis du i løbet af grundforløbet opdager, at din uddannelse alligevel ikke er noget for dig. Hvis det er skolen, der ikke fungerer eller den ikke har de rigtige fag og studieretninger, så kan du måske også få lov til at skifte til en anden skole med samme uddannelse.

Det er altid en fordel at skifte så tidligt i grundforløbet som muligt, da der ellers vil være en del stof at læse op på egen hånd, når du skal indhente dine kammerater på den nye skole. Indholdet af grundforløbet er nemlig forskelligt fra skole til skole - og især fra uddannelse til uddannelse. Hvis du overvejer at skifte skole, skal du altid tage kontakt til din studievejleder.