HF

I løbet af din studietid på HF  kommer du til at skrive to større selvstændige projektopgaver. Historieopgaven og den Større Skriftlige Opgave kaldet SSO. Du kan læse om opgaverne herunder. Her giver vi også dig nyttige henvisninger til de mange forskellige former for hjælp, du kan finde til din opgaveskrivning på Studienet.

Historieopgaven (1.hf)

Historieopgaven på HF ligger typisk i forårssemesteret i 1.hf. Opgaven har til formål at træne dig i historiefagets arbejdsform og skabe fordybelse i en historisk problemstilling, men samtidigt træner opgaven din evne til at arbejde med kildekritik og opbygningen af en opgavebesvarelse med korrekt brug af kildehenvisninger, litteraturliste og noter. Eksempler på emner er “Den kolde krig” eller “Korstogene i middelalderen”.

Det er en opgave, som læreren stiller en opgaveformulering til, og læreren vil typisk også levere et kildemateriale, som du skal bruge til opgaven. Opgaven skal have et omfang på 5-8 normalsider af 2400 enheder (incl. mellemrum).  På nogle skoler skrives historieopgaven som en tværfaglig opgave, hvor der fx kan samarbejdes med danskfaget om litterære perioder og krav til opgaveskrivning.

Du kan få hjælp til hele processen med opgaven og se eksemplarer på tidligere opgaver på Studienet. Her kan du finde hjælp til at planlægge og skrive opgaven:

SSO - Større Skriflig Opgave (2.hf)

Den større skriftlige opgave (SSO) på HF er et stort skriftligt projekt, som du skal lave i forårssemesteret i 2.hf. Projektet skal have et omfang på 10-15 normalsider af 2400 enheder. Du får syv døgn til at skrive selve opgaven.

I SSO skriver du i et eller to fag. Du kan vælge fra alle de fag, du har haft eller har, dog skal ét fag i opgaven være på mindst B-niveau. SSO er en meget selvstændig opgave. Du får udpeget lærere fra de fag, som du skal skrive i, som kan vejlede dig i din proces.

Sammen med vejlederne skal du vælge et emne for din opgave, hvorefter vejlederne laver en opgaveformulering til dig.  Du skal søge relevant litteratur om dit emne, sætte dig ind i ny viden, evt. udføre undersøgelser og formidle det hele i selve studieretningsopgaven.

SSO bedømmes af en af dine vejledere og en censor fra en anden skole. Du vil få en karakter for opgaven, som indgår på dit eksamensbevis.     

Du kan få hjælp til hele processen og vejledning i SSO-bogen. Nogle skoler vælger også at lave en såkaldt mini-SSO i løbet af første år på HF. Her vil du kunne bruge den samme vejledning som til SSO.

SSO-bogen

SSO-bogen giver dig den optimale hjælp og vejledning til din SSO-opgave på HF. SSO står for ”Større Skriftlig Opgave”, og det er den store opgave på HF, som tæller meget på dit eksamensbevis.