Skriv tjekkede opgaver

Afleveringer kan smitte af på den mundtlige karakter

Du kommer til at skrive mange opgaver i løbet af din gymnasietid. I de fleste fag på B-niveau og A-niveau får du både mundtlige og skriftlige karakterer, og i en del af de andre fag kan der også være mindre skriftlige afleveringer.

Selvom det måske ikke burde være sådan, påvirker dine afleveringer faktisk ofte dine mundtlige karakterer, da de giver lærerne et mere præcist indblik i, hvad du kan fagligt.

Det er sjældent, at der er ret stor forskel på, hvad du får mundtligt og skriftligt i et fag. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du gør noget ud af dine afleveringer. Det er også en fordel for dig helt generelt, da processen med at formulere ting på skrift er en rigtig god måde at lære dem på.

Kravene til indholdet kan være meget forskellige fra fag til fag. Alligevel er der nogle ting, du med fordel kan gøre i alle fag.

Du skal lave 'faglig formidling'

I folkeskolen har du sikkert lært en masse om at sætte billeder og overskrifter op, så du får lavet flotte forsider, indholdsfortegnelser osv. Det er stort set ligegyldigt i gymnasiet. I de fleste fag vil lærerne faktisk helst være fri. Gymnasiet og HF er meget mere fokuseret på teksten.

Når du skriver opgaver, bør du altid tænke på, at du laver et stykke faglig formidling. Derfor skal du gøre det nemt og overskueligt for din læser at gå til. Du skal gå efter en overskuelig struktur med logiske afsnitsinddelinger og lave relevante overskrifter. Vælg en neutral skrifttype til både overskrifter og selve teksten og lav gerne ekstra linjeafstand.

Bruger du illustrationer, modeller eller grafer, skal du altid forsyne dem med en kort forklarende billedtekst. Har du beregninger, skal du forklare i tekst, hvad du gør, og hvad du når frem til. I mange fag er det relevant at inddrage citater i dine opgaver. Her skal du naturligvis klart markere, at det er et citat ved at bruge “anførselstegn” og give en kildehenvisning.

Brug tid på sproget - i alle fag

Uanset faget bør du også bruge tid på at rette dit sprog, inden du afleverer opgaven. Det kan sagtens trække en god matematikopgave ned, hvis den er fuld af stavefejl eller dårlige formuleringer.

Det kan være svært at spotte dine egne fejl i en opgave, hvis du lige har siddet og knoklet med den i timevis. Derfor er det en rigtig god idé at have opgaven klar en dags tid før sidste afleveringsfrist. Det er meget lettere at se fejlene, hvis opgaven lige har fået lov at ligge.

Et alternativ kan være at skrive din opgave ud eller måske læse den på din mobilskærm. Når du læser opgaven i et andet format, vil du lettere lægge mærke til, om der er nogle vigtige rettelser. Fordelen ved at have en ekstra dag er også, at du kan nå at spørge din lærer, hvis der er noget, du er usikker på.

Du skal også altid huske at sætte sidetal, navn, dato, fag og klasse på dine opgaver. Også selvom du afleverer dem i Lectio eller på andre elektroniske platforme. Det kan være en god idé at lave en opgaveskabelon, som er sat op på den rigtige måde og med de rigtige oplysninger.

Du kan få hjælp til kravene til de fleste opgavegenrer i gymnasiet og på HF, hvis du søger efter genren på Studienet. 

Du kan også få målrettet hjælp til at undgå sprogfejl. Se fx vores tjekliste over 15 typiske sprogfejl eller vores store opslagsværk om korrekt dansk.