HHX

I løbet af din gymnasietid på HHX skal du skrive tre større selvstændige projektopgaver, DHO, SRO og SOP. Du kan læse om de tre opgaver herunder. Under hver opgave giver vi dig nyttige henvisninger til de mange forskellige former for hjælp, du kan finde til din opgaveskrivning på Studienet.

DHO - Dansk/historieopgaven (1.g)

Dansk/historieopgaven hed tidligere DSO på HHX, men da Historie B har erstattet faget Samtidshistorie B, vil den fremover kunne hedde DHO. DHO er en opgave, hvor du skal skrive i Dansk og Historie. Den ligger typisk i slutningen af 1.g. 

De to fag samarbejder om et undervisningsforløb, som gør dig parat til at skrive opgaven. Emnet for DHO kan fx være ”Industrialiseringen i Danmark” eller ”Kvindernes rolle i Det moderne gennembrud i Danmark”. Emnet vælges af dine lærere.

Du får 12 timers elevtid til at skrive selve opgaven. På nogle skoler får du altså et par undervisningsfri dage, hvor du kan fordybe dig i arbejdet. På Studienet kan du få hjælp til hele processen med DHO og se eksempler på DHO’er:

DHO-bogen

DHO-bogen er den komplette vejledning til alle dele af Dansk-historieopgaven på STX og HHX kaldet DHO. I guiden hjælper vi dig med din arbejdsproces og indholdet i din opgave.

SRO - Studieretningsopgaven (2.g)

Studieretningsopgaven kaldes også for SRO. Den ligger i sidste del af 2.g. Her vil der være et flerfagligt undervisningsforløb, hvor mindst ét af dine studieretningsfag indgår. Som afslutning på forløbet skal du skrive en studieretningsopgave, som er en træning til det endelige projekt i 3.g.

Undervisningsforløbet skaber fordybelse i det flerfaglige tema og klæder dig på til at skrive opgaven, samtidigt med at det lærer dig om de formelle regler for at skrive en god opgave.

Opgaven skal have et omfang på 8-10 normalsider, og der bliver afsat 12 timer til, at du kan udarbejde opgaven hjemmefra.  I evalueringen af din opgave vil vejlederne komme ind på, hvad du skal tænke over frem til studieretningsprojektet.

På Studienet kan du finde en vejledning i hele processen fra din forberedelse til hvordan, du skriver opgaven. 

SRO-bogen

er kan du læse SRO-bogen, som er Studienets hjælp til Studieretningsopgaven (SRO). Med SRO-bogen kan du sikkert og effektivt skrive en super god SRO på den afsatte tid. Bogen kan bruges som trin-for-trin guide til din opgave eller som opslagsværk på alle stadier af opgaveprocessen.

SOP - Studieområdeprojektet (3.g)

Studieområdeprojektet (SOP) er en stor skriftlig opgave, som du skal lave i løbet af 3.g. Projektet skal have et omfang på 15-20 normalsider af 2400 enheder. Du får 10 dage til at skrive selve projektet, og i de 10 dage vil der typisk også indgå vejledning og tid til at lave undersøgelser eller andre typer forarbejde.

I dit studieområdeprojekt skriver du i to fag, som du kan vælge fra alle de fag, du har haft. Ét af dem skal være på A -iveau, og der skal også indgå mindst ét studieretningsfag.

SOP stiller krav til selvstændighed

SOP er en meget selvstændig opgave. Du får udpeget lærere fra de fag, som du skal skrive i, som kan vejlede dig i din proces. Der vil typisk også være et eller flere undervisningsforløb i forbindelse med opgaven.

Til projektet skal du lave en problemformulering, hvor du afgrænser og begrunder et problem, som du vil undersøge tværfagligt. Du skal søge relevant litteratur om dit emne, sætte dig ind i ny viden, udføre undersøgelser og formidle det hele i selve studieområdeprojektet.

Når du har fundet og afgrænset dit problem i din problemformulering, vil vejlederne lave en endelig opgaveformulering, som du vil få udleveret i starten af skriveperioden.

Mundtlig eksamen i SOP

SOP afslutttes med en mundtlig eksamen på 30 minutter. Til eksamen møder du en af dine vejledere og en censor fra en anden skole. De har begge læst projektet. Du skal på 10 minutter præsentere projektets centrale problemstillinger. Derefter er der en samtale mellem dig, din vejleder og censoren, hvor du skal uddybe din mundtlige præsentation og dit skriftlige projekt.

I diskussionen skal du forholde dig til, hvordan du har arbejdet i processen med SOP og brugt faglige metoder i dit projekt.Du kan få hjælp til hele processen og vejledning i at skrive projektet i  SOP-bogen.

SOP-bogen

Her kan du få hjælp til dit studieområdeprojekt på hhx og htx. Vi ser på hele projektforløbet, så du kan få hjælp til alt fra emnevalg, problemformulering, litteratursøgning, skriveprocessen, opbygning af din opgave og den mundtlige eksamen, hvor du skal forsvare dit SOP og reflektere over dit arbejde.