Kilde­henvisninger og litteraturliste

Her får du Studienets hjælp til at lave korrekt litteraturliste og kildehenvisninger i større skriftlige opgaver på gymnasiet eller HF.  Vi fortæller dig om de regler og standarder, som du bør følge i dine opgaver. Når du følger dem, sikrer du dig, at dit arbejde lever op til kravene. 

Du får  en vejledning i, hvordan du skal henvise til kilder og opstille en litteraturliste efter systemerne APA, Harvard, Chicago, Vancouver og IEEE. Her ser vi på, hvordan du henviser til fx hjemmesider, artikler eller bøger. 

Vi viser dig også, hvordan du kan bruge Word eller Google Docs til automatisk at styre kilderne i dine opgaver.

Desuden kan du blive klogere på de mest almindelige forkortelser i kildehenvisninger. Du får tips om at finde korrekte henvisninger og om kildehenvisninger som fodnoter. Du får også konkrete eksempler på henvisninger til alverdens materialer i de fem systemer. 

Hvorfor skal du lave kildehenvisninger?

Det kan trække voldsomt ned på dine store opgaver, hvis dine kildehenvisninger og litteraturliste ikke er i orden. Gode kildehenvisninger er nemlig dokumentation for, hvor du har din viden fra, så lærer og censor kan se det. Oplyser du ikke dine kilder, kan det blive opfattet som plagiat. Det er helt i orden at bruge andres viden - du skal bare vise, at du gør det.

De store opgaver skal forberede dig på de krav, du vil møde senere i uddannelsessystemet. Ved at inddrage kilder og lave kildehenvisninger viser du, at du mestrer den akademiske skrivemåde. Det viser også, at du har sat dig ind i den eksisterende viden på området og dermed har forstået, hvordan du arbejder videnskabeligt med et emne.

Gode kildehenvisninger og litteraturlister viser altså, at du har arbejdet seriøst med dine opgaver. De gør det let at dokumentere inddragelsen af kilderne og giver mulighed for at din læser selv kan finde dem. 

Kildehenvisninger og litteraturliste

[2]
Bedømmelser
  • 09-02-2024
    Givet af HF-elev på 2. år
    SSO-bogen er et fantastisk værktøj, der gør det meget nemmere at overskue skrivehandlingerne i opgaven. Det kan uden tvivl betale sig at afsætte (rigtig) god tid til at kigge bogen igennem, få styr på formaliteterne og suge de mange andre gode råd til sig... NB., KVUC-kursist
  • 28-03-2021
    Givet af 3.g'er på STX