Kilde­henvisninger og litteraturliste

Her får du Studienets hjælp til at lave korrekt litteraturliste og kildehenvisninger i større skriftlige opgaver på gymnasiet eller HF. Vi viser dig, hvordan du kan bruge Word eller Google Docs til automatisk at styre kilder i store opgaver som SRP, SOP eller DHO. Du får også en vejledning i, hvordan du selv kan opstille en litteraturliste efter systemerne APA og IEEE. Her ser vi på, hvordan du henviser til fx hjemmesider, artikler eller bøger. 

Det indgår i din bedømmelse, hvor godt du håndterer dine kilder og din litteratur. Vi fortæller dig om de regler og standarder, som du bør følge i dine opgaver. Når du følger dem, sikrer du dig, at dit arbejde lever op til kravene. 

I webbogen kommer vi ind på nogle af de systemer, som er blandt de mest udbredte måder at henvise til kilder og opstille litteraturlister. Vi tager udgangspunkt i systemerne APA og IEEE, men du kan let overføre vores guide til andre systemer. Systemerne er blandt de mest udbredte på uddannelser både i Danmark og udlandet, så du vil også få gavn af dem senere, hvis du vil læse videre.

Webbogens struktur

I den første del af guiden ser vi på, hvordan du bedst inddrager og henviser til kilder - også hvis du mangler oplysninger på nogle af dem. Du får også en vejledning i, hvordan du redegør for og citerer kilder. 

Guidens anden del hjælper dig med at opstille en litteraturliste på den rigtige måde. Her introducerer vi systemerne APA og IEEE. Vi giver dig nogle konkrete eksempler, som du kan følge, hvis du helst vil lave dine henvisninger og lister manuelt.

Den tredje del af guiden giver dig to trin-for-trin vejledninger. Den første fortæller dig alt om, hvordan du opretter kildehenvisninger, vælger standarder og laver litteraturlister i Word. Den anden fortæller de samme ting, men for Google Docs.

Citater og kilder i almindelige danskopgaver

Kravene til din håndtering af kilder er anderledes og lidt lettere i almindelige afleveringer. Dér anbefaler vi dig at kigge på denne side i vores vejledning til skriftlig eksamen i Dansk. Der gennemgår vi nemlig, hvordan du kan lave henvisninger med enten kildeparenteser, fodnoter eller indflettet i din egen tekst. Vi guider dig også til at bruge dine citater godt i din analyse. Du kan bruge rådene uanset hvilken opgavetype, du skal skrive.

Kildehenvisninger og litteraturliste

[1]
Bedømmelser
  • 28-03-2021
    Givet af 3.g'er på STX