STX

Eksamen på STX består af mindst 10 prøver fordelt over de tre år. To af prøverne er obligatoriske. Det er skriftlig eksamen i Dansk A og mundtlig eksamen i dit Studieretningsprojekt.

Du ved også på forhånd, at du skal til mindst én eksamen i hvert af dine fag på A-niveau. Hvis du har mere end fire fag på A-niveau, vil der være én eksamen mere pr. ekstra fag.

Udover de 10 prøver er der også to obligatoriske prøver efter grundforløbet, hvor du skal op i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV). Dermed er antallet af prøver til eksamen mindst 12 - men normalt regner man ikke grundforløbsprøverne som en eksamen, så derfor skal du tage udgangspunkt i tallet 10.

Hvad kan du komme til eksamen i?

Du skal ikke op i alle fag, du har på STX. Det er undervisningsministeriet, der bestemmer dine konkrete eksamener, og hvordan de bliver fordelt over de tre år. Normalt vil der ligge én eksamen i 1.g, to til tre i 2.g og resten af dem i 3.g.

Du skal ikke fortvivle, hvis du skal til eksamen i både 1.g og 2.g i mange fag. Det gør bare, at der er færre eksamener til sidst i 3.g. 

Hvert år i maj offentliggør Undervisningsministeriet eksamensudtrækket, hvor du kan se fordelingen af dine eksamener. Du vil som regel få dit eksamensudtræk i Lectio. Herunder kan du se et eksempel på, hvordan eksamen kan fordele sig. 

Eksempel på fordeling af eksamen

Rasmus har valgt en studieretning med bioteknologi A, matematik A og fysik B.

Eksempel på fordelingen af fag på en naturvidenskabelig studieretning på STX.

Fordi Rasmus har valgt Engelsk A som valgfag, kommer han op på 5 A-niveaufag og får dermed en eksamen mere end de normale 10.  Rasmus skal altså til eksamen 11 gange. Oveni de 11 skal han også op i de to interne grundforløbsprøver. 

Hans eksamener kunne måske se sådan ud (m = mundtlig og s = skriftlig):  

1.g 2.g3.g
AP (s)
NV (m)
Musik C (m)
Fysik B (m)
Religion C (m)
Tysk B (m)
Dansk A (s)
Engelsk A (s)
Matematik A (s)
Bioteknologi A (s)
Dansk A (m)
Historie A (m)
Filosofi C (m)
SRP (m)

 

Årsprøver og terminsprøver

Udover eksamen vil der på STX også være års- eller terminsprøver i løbet af din gymnasietid. Som udgangspunkt skal dit gymnasium holde mindst fem årsprøver. Årsprøverne ligger i slutningen af 1.g og 2.g. Det ligger fast, at du skal til mundtlig eller skriftlig årsprøve i:

  1. Dansk A
  2. Matematik B eller A
  3. Dine studieretningsfag på B- eller A-niveau.

Skolen supplerer så med andre fag, så det i alt giver de fem prøver. 

På langt de fleste gymnasier vil der også være terminsprøver i 2.g og 3.g - typisk omkring februar eller marts. Antallet og placeringen af terminsprøver bestemmes af skolen. 

Prøverne træner dig i eksamensformerne. Derfor er især de skriftlige prøver ofte baseret på tidligere års eksamensopgaver, sådan at prøven kommer så tæt på den rigtige eksamen som muligt. 

Alle årsprøver og terminsprøver er interne, det betyder, at din egen faglærer bedømmer prøverne. Ved mundtlige prøver vil din egen lærer fungere som eksaminator, mens en anden lærer fra din skole fungerer som censor.

Du får typisk karakterer for dine års- og terminsprøver, men de kommer ikke på dit eksamensbevis. En undtagelse er de to karakterer fra grundforløbsprøverne, som tæller med på eksamensbeviset. Dine lærere kan alligevel lægge stor vægt på, hvordan du klarer dig til prøverne, når de skal give karakter for den almindelige undervisning. Derfor gælder det bestemt om at tage prøverne alvorligt og gøre dit bedste.

En typisk fordeling at årsprøver og terminsprøver kunne se sådan ud (m = mundtlig og s = skriftlig):

1.g årsprøver

2.g årsprøver

3.g. terminsprøver

Matematik B (m)
DHO (m)
Dansk A (s)
Studieretningsfag A (s)
Studieretningsfag B (m)
Studieretningsfag A (s)
Studieregningsfag B (m)
Valgfag A (s)
Dansk A (s)

Fordelingen er et eksempel og kan sagtens se anderledes ud på dit gymnasium, så du bør undersøge den præcise fordeling på dit gymnasiums hjemmeside. På nogle gymnasier kan der også være terminsprøver i 1.g eller 2.g. 

Bliv klar til prøver og eksamen

På Studienet har vi lavet vejledninger til eksamen i de fleste af fagene på STX. Du kan bruge vores vejledninger til at få en virkelig god forberedelse af eksamen, ligesom de hjælper dig med at gennemskue alle de praktiske ting omkring den enkelte eksamen. Vores vejledninger er bygget op, så de giver dig nyttige informationer og gode råd til både din forberedelse i læseferien og til selve eksamen. 

Her har du en oversigt over fagene og vores vejledninger.

Få hjælp til din forberedelse

Du kan også få god hjælp til din forberedelse til prøver og eksamen ved at kigge nærmere på Studienets mange faglige kompendier med noter til fagene,  analysemodeller, skrivevejledninger til opgavegenrer, samt opgave- og analysehjælp til mange konkrete opgaver. 

Ved at bruge materialerne på Studienet vil du kunne træne dine faglige evner og samtidigt få hjælp til, hvordan de forskellige typer af eksamensopgaver kan løses på en god måde. 

Brug søgefeltet på Studienet og find lige det, du har brug for.