Få det vigtigste ud af din forberedelse

Du kommer til at vænne dig til, at der er meget hjemmearbejde i gymnasiet. Dag-til-dag lektier, forberedelse af fremlæggelser og ikke mindst de skriftlige opgaver kommer til at gøre indhug i din fritid. Men du kan faktisk optimere din indsats, så hjemmearbejdet bliver overskueligt, og du får det vigtigste ud af din forberedelse.

Tip: Sæt stopuret. Nogle dage kan det være rigtigt svært at finde motivationen til at få læst eller lavet opgaver. Her kan du prøve med stopursmetoden. Luk de sociale medier, stop musikken og find det frem, som du skal have lavet.

Sæt et stopur på computeren eller telefonen til et passende tidsrum, hvor du arbejder koncentreret, fx 20 minutter. Når uret ringer, har du så 5 minutters pause, som du også tager tid på. Rejs dig og gå lidt rundt, og sæt så uret til 20 minutter igen.

Læs strategisk

Du kan selvfølgelig bare sætte dig ved skrivebordet og læse tingene fra ende til anden. Men du får meget mere ud af at læse strategisk. Når du læser strategisk, skal du starte med at overveje dit læseformål.

Stil dig selv spørgsmålet “Hvad er det, jeg skal kunne, når jeg har læst det her?” Der kan være mange mulige svar. Måske du skal kunne gennemføre et bevis i matematik, deltage i en samtale om teksten i dansk eller have styr på nogle centrale begreber i samfundsfag.

Ved at stille dig selv det simple spørgsmål, så vil du få meget mere ud af din læsning. I stedet for at du skal til at opdage, hvad lektien går ud på, så kan du nu koncentrere dig om at finde de helt konkrete svar. Det giver et meget bedre fokus.

Tre eksempler på strategisk læsning

Du skal kunne gennemføre et bevis i matematik. Her er det ikke teksten i sig selv, der er det vigtige. Du bør bruge din tid på at regne eksemplet på beviset igennem evt. på papir. Skriv det ned trin for trin, forsøg om du kan finde trinene selv, før du tjekker efter i bogen. Husk at skrive forklaringer.

Du skal kunne deltage i en samtale om teksten i dansk. Læs teksten og hæft dig ved citater, som kan sige noget om fx personkarakteristik, miljø, fortælleren, vigtige vendepunkter og eventuel symbolik. Marker dem i teksten og skriv en lille note i dens margin.

Du skal kende til centrale begreber i samfundsfag. Find begreberne i teksten og lav en note med ordforklaring til dem, hvor du forklarer dem med dine egne ord. Hæft dig eventuelt ved gode eksempler fra teksten.

Lav overblikslæsning i dine lærebøger

Dine lærebøger er som regel skrevet, så de er målrettet elever på dit niveau. Selvom det kan være fristende at google, så kan det faktisk oftere være lettere at finde og forstå det relevante i bogen.

Typisk vil lærebøgerne også være skrevet, så de vigtige pointer er fremhævet i overskrifterne og de første linjer i hvert afsnit. Det kan du udnytte til at få et hurtigt overblik. Man kalder det for overblikslæsning.

Det kan især være vigtigt, hvis du ikke har tid til at læse det hele meget grundigt, men du kan også bruge det, hvis du skal vurdere om en bog kan bruges til en opgave.

Du laver overblikslæsning ved at kigge på overskrifter, læse de første par linjer af hvert afsnit grundigt, men skimme den øvrige tekst hurtigt. Læs eventuelle indledninger, konklusioner eller resuméer ekstra grundigt.

I mange fag kan det også være relevant at bruge ekstra tid på billeder, figurer og modeller i teksten. Et godt tip er også lige at læse eventuelle arbejdsspørgsmål til de enkelte afsnit, da de giver et godt fingerpeg om pointerne i afsnittet.

Hvis der skulle være noget, som du har brug for ekstra forklaring af, så kan du jo altid supplere overblikslæsningen ved at læse nogle af tingene grundigere og mere i dybden.

Brug Studienet til at understøtte din lektielæsning

På Studienet har vi lavet mange forskellige værktøjer, som kan støtte dig i dit arbejde med lektierne. I vores kompendier til fagene kan du finde forklaringer af faglige begreber, litteraturhistoriske perioder og meget mere.

Du vil også kunne finde præcise resuméer, ordforklaringer og arbejdsspørgsmål til  litterære tekster og sagprosa inden for både dansk og engelsk. Vores opgavehjælp kan også vise dig vejen ind i opgaver fra bl.a. matematik og samfundsfag. materialerne er udarbejdet, så du selv bestemmer, hvor meget hjælp du vil have.

Multitasking ødelægger det for dig

I nutiden har vi en tendens til at gøre mange ting på samme tid. Vi multitasker og tror, at vi er gode til det. Men multitasking fungerer faktisk ikke.

Læringsforskere har fundet ud af, at multitasking nedsætter ens koncentration og opmærksomhed væsentligt, og dermed lærer man meget mindre. Det gælder både i klassen og derhjemme. Studier af elevers multitasking i klasselokalet viser, at det både går ud over elevens eget og andre elevers udbytte.

Hjerneforskeren Kjeld Fredens har også beskæftigtet sig med multitasking. For Fredens er der ingen tvivl om, at multitasking er dårligt for vores indsats. I et interview med Politiken siger Fredens:

Hjernen kan ikke multitaske. Korttidshukommelsen evner at holde fire til fem bolde i luften på en gang. Hvis omgivelserne kaster tre bolde ind i spillet i form af afbrydelser, så er der kun to bolde tilbage til at udføre den oprindelige opgave. Det svarer til at være småfuld, når man laver én ting, men har opmærksomheden et andet sted. (Kilde: Politiken)

Hvis du prøver at koncentrere dig om matematikopgaven, mens du skriver på messenger, sender snaps,  tjekker instagram og hører høj musik, så er din koncentrationsevne faktisk lige så ringe, som hvis du er fuld til en fest, mener hjerneforskeren. Du spilder dine egne evner og din tid på det. De sociale medier kan sagtens vente, til du er færdig med opgaven.