HHX

På HHX skal du til mindst 10 eksamener i alt på de tre år. Allerede i 1.g kan du komme til en mundtlig eksamen i et eller flere af dine fag på C-niveau, hvilket gør, at dine eksamener bliver mere ligeligt fordelt over de tre år, du går på gymnasiet. 

I grundforløbet skal du til prøver i Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Prøvekaraktererne kommer på eksamensbeviset, men man tæller ikke de to prøver med i det samlede antal eksamener.

Dine eksamener afgøres af en udtrækning i Undervisningsministeriet. Udtrækningen offentliggøres i maj måned, og du kan vil kunne se dine eksamener på Lectio eller lignende studiesystem. 

Hvilke fag er der eksamen i?

Du skal kun til eksamen i nogle af dine fag. Da eksamen bestemmes ved eksamensudtrækket, kan sammensætningen være vidt forskelligt fra elev til elev. Dog ligger det fast, at alle HHX-elever skal til : 

eksamen i skriftlig Dansk A

mundtlig prøve i Studieområdeprojektet

I alle de fag, du har på A-niveau, skal du op i mindst én eksamen. Hvis du har mere end fire A-niveau fag, så stiger antallet af eksamener også. Har du fx fem A-niveauer, skal du op i 11 eksaminer frem for det normale antal på 10. 

Eksempel på eksamensfag

Emil har valgt en studieretning med International Økonomi A og Afsætning A. Han har som andet fremmedsprog Spansk A og har valgt Psykologi B som valgfag.

Eksempel på fordeling af fag på en studieretning med International Økonomi og Afsætning

Fordi Emil har valgt Spansk A, kommer han op på 5 A-niveauer og har derfor en eksamen mere ud over de 10, som er almindeligt på HHX. Han har altså 11 eksamener samt de to prøver i grundforløbet (AP og ØG), som han skal op i.

Fordelingen af Emils eksamen kunne måske se sådan ud (m = mundtligt og s = skriftligt):

1.g 2.g3.g
AP (s)
ØG (m)
Samfundsfag C (m)
Matematik B (m)
Virksomhedsøkonomi B (m)
Erhvervscase (m)
Dansk A (s)
Engelsk A (s)
Afsætning A (s)
International Økonomi A (s)
International Økonomi A (m)
Historie B (m)
Spansk A (m)
SOP (m)

Års- og terminsprøver

På HHX skal du også til årsprøver og evt. terminsprøver. Formålet med prøverne er at give dig en god træning i eksamensformen i fagene. Prøverne kan være enten mundtlige eller skriftlige. Især de skriftlige prøver bygger ofte på tidligere års eksamensopgaver, så det bliver så virkelighedsnært som muligt.

Som regel får du karakterer for dine års- og terminsprøver. De tæller dog ikke med på eksamensbeviset. Karaktererne kan dog spille ind, når dine lærere afgiver de normale karakterer i fagene. Mange lærere synes nemlig, at års- og terminsprøver giver dem et godt billede af, hvad deres elever kan, når de ikke har mulighed for at få hjælp af andre på samme måde som i hverdagen.  

Til års- og terminsprøver er det dine egne lærere, der bedømmer dig. Ved mundtlige prøver vil der ofte være både din faglærer og en anden lærer fra skolen i samme fag, så prøven virker som en rigtig eksamen med eksaminator og censor.

Antallet af prøver afhænger af den enkelte skole, men som minimum skal du til fem årsprøver. De kommer i slutningen af 1.g og 2.g. Derudover kan dit gymnasium vælge at holde terminsprøver i foråret i 3.g og muligvis allerede i 2.g.

Årsprøverne skal omfatte en mundtlig eller skriftlig prøve i

  1. Dine studieretningsfag på B- eller A-niveau.
  2. Dansk A
  3. Matematik B eller A

I de fleste tilfælde giver det kun fire prøver, så din skole vil vælge en femte. De fleste skoler vælger også at lægge en række terminsprøver.

Her har du et eksempel på fordeling af årsprøver og terminsprøver (m = mundtlig og s = skriftlig):

1.g årsprøver2.g årsprøver3.g. terminsprøver
Matematik B (m)
Engelsk A (s)
Dansk A (s)
Studieretningsfag A (s)
Studieretningsfag A (m)
Studieretningsfag A (s)
Studieregningsfag A (m)
Valgfag A (s)
Dansk A (s)

Det er bare et eksempel, så du skal tjekke dit eget gymnasiums hjemmeside, hvis du vil se, hvordan fordelingen ser ud for dig. På nogle gymnasier kan der også være terminsprøver i 1.g og 2.g . 

Vejledninger til eksamen og terminsprøver

På Studienet vil vi gerne hjælpe dig med eksamen på HHX. Derfor har vi lavet vejledninger til eksamen i mange af dine fag.

Ved at bruge vejledningerne bliver du klædt godt på til selve eksamen. Vi forklarer dig, hvordan eksamensformen konkret er, hvordan du forbereder dig bedst, og hvordan du skal håndtere selve eksamen.

Her har du en oversigt over fagene og vores vejledninger.

Find mere hjælp til din forberedelse

Du kan få rigtigt meget hjælp på Studienet til din forberedelse af eksamen og prøver. I vores kompendier kan du finde grundige noter til mange af dine fag. I vores opgave- og analysehjælp får du støtte og træning i at løse de typiske opgaver i fagene.

Du kan også finde et væld af andre vejledninger, analysemodeller og opskrifter på fagenes skriftlige genrer. Du kan finde lige, hvad du har brug, ved at bruge vores søgefelt.