Det første år på HF

På denne side vil vi fortælle dig, hvad du kan forvente af det første år på HF-uddannelsen. Vejledningen kommer ind på de generelle ting, som alle elever skal igennem. Vi ser på fagene, interne prøver og giver gode valg omkring fagpakke. Der er naturligvis forskelle fra skole til skole, så det kan også være en god idé at tjekke din skoles hjemmeside.

Dit HF-hold

På de fleste HF-uddannelser på fuld tid vil du skulle gå i en fast klasse, hvor I har alle fag sammen i klassen det første år. Nogle skoler vælger dog andre opdelinger. I slutningen af andet semester skal du og dine klassekammerater vælge jeres fagpakke. På nogle skoler betyder det, at du kommer til at skifte over i en anden klasse med samme fagpakke, som du har valgt.

De fleste skoler gør ret meget for at lette overgangen til de nye klasser. De kan fx have aktiviteter som teambuilding, introtur eller sociale arrangementer, som skal hjælpe med at ‘ryste jer sammen’.  

Fagene på de første to semestre

På de første to semestre af HF har du de obligatoriske fag i uddannelsen. Det er Dansk A, Engelsk B, Matematik C og enten Idræt C eller et kreativt fag på C-niveau. Dertil kommer så de to faggrupper.

I Kultur- og samfundsfaggruppen har du fagene Historie B, Religion C og Samfundsfag C. I den naturvidenskabelige faggruppe har du Biologi C, Geografi C og Kemi C. At fagene er samlet i en faggruppe betyder, at du både får undervisning i de enkelte fag og undervisning i forløb, hvor fagene spiller sammen om et fælles emne.

I andet semester får du også mulighed for at have et valgfag. For at se det præcise tilbud af valgfag må du kigge på din skoles hjemmeside.

Faggrupperne og de interne prøver

Til hver af de to faggrupper er knyttet interne prøver

KS - Kultur- & samfundsfaggruppen
 

Kultur- og Samfundsfaggruppen kaldes til dagligt KS. Den består både af enkeltfaglig og tværfaglig undervisning i fagene Historie B, Religion C og Samfundsfag C. Hvert fag indgår i 4-6 forløb, hvoraf mindst to skal være tværfaglige, mens mindst ét skal være enkeltfagligt.

Typisk vil de tværfaglige forløb have karakter af projektarbejde, hvor du sammen med dine kammerater skal løse et fagligt eller samfundsmæssigt problem ved at anvende materialer og faglige metoder fra de tre fag.

KS afsluttes med en intern prøve i afslutningen af tredje semester på HF. Ved prøven kan du arbejde enten alene eller i en gruppe. Du trækker en opgave med ukendte bilag, som du skal bruge til at lave et kortere, skriftligt produkt (en synopsis), som du skal fremlægge mundtligt. Du får så i alt 15 timer til at forberede arbejdet. Afhængigt af din skole kan de være placeret i en sammenhængende periode eller fordelt over længere tid.

Din synopsis skal indeholde titel, problemformulering, oversigt over problemstillingerne, du har arbejdet med i forhold til bilag, faglige begreber og viden, samt eget materiale. Der skal også være en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen. Du vil have 6-8 minutter til at fremlægge din synopsis, hvorefter eksamen er en faglig samtale mellem dig selv, din faglærer og en anden lærer fra skolen med samme fag. I alt er der afsat 30 minutter til prøven.

Foruden den interne prøve, så vil ét af de tre fag fra KS blive udtrukket til en enkeltfaglig mundtlig eksamen. Du vil få karakterer for både den interne prøve og den mundtlige eksamen. Hver af karaktererne vægtes med 1.

NF - Den naturvidenskabelige faggruppe
 

Den naturvidenskabelige faggruppe kaldes til dagligt NF. Den består både af enkeltfaglig og tværfaglig undervisning i fagene Biologi C, Geografi C og Kemi C. Hvert fag indgår i en række forløb, hvoraf mindst tre skal være fællesfaglige og omfatte alle tre fag samtidigt.

Typisk vil de tværfaglige forløb have karakter af projektarbejde, hvor du sammen med dine kammerater skal løse et naturvidenskabeligt problem ved at anvende materialer og faglige metoder fra de tre fag.

NF afsluttes med en intern prøve i afslutningen af andet semester på HF. Grundlaget for prøven er et afsluttende skriftligt produkt (ASP), som du skal udarbejde til sidst i undervisningen. Produktet skal fylde ca. fem sider incl. bilag, så det er ikke en komplet rapport, men nærmere en begrundet disposition, som du skal fremlægge ud fra ved eksamen.

Produktet handler om en naturvidenskabelig problemstilling, som du skal inddrage alle tre fag for at løse. Problemstillingen kommer fra et af de forløb, som I har været igennem i undervisningen. I vil få 13 timer til at forberede produktet - 4 af dem som hjemmearbejde. Du kan vælge at arbejde alene eller i en gruppe.

På Studienet har vi lavet en grundig vejledning, som hjælper dig igennem processen med at skrive den afsluttende opgave og forklarer om, hvordan du skal forberede dig op til prøven. Du kan hente den her:

Evalueringsopgave i NF | Vejledning

Guide til at lave den afsluttende opgave i Naturvidenskablig faggruppe på HF.

Prøverne planlægges af den enkelte skole, så deres form kan variere. Men typisk skal du op i en mundtlig prøve. Du vil have 6-8 minutter til at fremlægge din synopsis, hvorefter eksamen er en faglig samtale mellem dig selv, din faglærer og en anden lærer fra skolen med samme fag. I alt er der afsat 30 minutter til prøven.

Foruden den interne prøve, så vil ét af de tre fag fra NF blive udtrukket til en enkeltfaglig mundtlig eksamen. Du får både en karakter for den mundtlige eksamen og den interne prøve. Hver af de to karakterer indgår på eksamensbeviset med en vægt på 0,75.

Hvilke fagpakker kan du vælge imellem?

Der er nogle generelle regler for de fagpakker, som de forskellige skoler kan  og skal tilbyde deres elever. Men derfor er der alligevel stor forskel, så du bør selv tjekke din egen skoles muligheder. Fagpakkerne er rettet mod de videregående uddannelser, som du kan søge efter HF.

Der er to typer fagpakker. De almindelige fagpakker retter sig mod kortere eller mellemlange uddannelser som fx lærer, politiet, sundhed, pædagog m.v., som man kan tage på et erhvervsakademi eller som professionsbachelor. De udvidede fagpakker er rettet mod optagelse på de lange videregående uddannelser på fx universitetet.

De udvidede fagpakker vil give dig ca. 250 ekstra undervisningstimer på andet år af HF.  Da skolerne i høj grad selv kan sammensætte og navngive deres fagpakker, er du nødt til at tjekke din skoles hjemmeside for de præcise oplysninger. Vi har dog givet dig en række eksempler på typiske fagpakker herunder.

På de fleste skoler vil der også være forskellige former for introduktioner til fagpakkerne. Nogle skoler afholder specielle timer, hvor man kan prøve undervisningen af på studieretningerne, mens andre skoler lader lærere eller ældre elever præsentere dem på et fællesmøde.

Almindelige fagpakker
 

Almindelige fagpakker er rettet mod korte- og mellemlange uddannelser

Fagpakkerne er rettet mod specifikke uddannelser, dog vil de fleste fagpakker kunne give en bred adgang til mange uddannelser. Fagpakkerne vil ikke kun bestå af forskellige fag, men også af forskellige muligheder for praktik under uddannelsen og fagligt samspil undervejs. Derfor er det en god idé, at du overvejer hvilken retning, du gerne vil gå i efter HF, da den rigtige fagpakke kan være et godt skridt videre mod drømmeuddannelsen. Fx. som politibetjent eller lærer.  

HF Sundhed og Pædagogik: Psykologi B og Samfundsfag B

HF Force: Idræt B og Psykologi C

HF Kommunikation: Samfundsfag B og Mediefag B

HF Innovation: Matematik B og Innovation C

HF Natur: Matematik B og Biologi B

HF Visuel: Mediefag B og Billedkunst B

Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at nogle fagpakker udelukker specifikke uddannelser, fordi der er specielle optagelseskrav. Det gælder fx sygeplejerske, hvor der er krav til de naturvidenskabelige fag, som ikke alle fagpakker kan leve op til. Hvis du ikke har de krævede fag, vil du være nødt til at læse ekstra fag, efter du har taget din HF. 

Udvidede fagpakker
 

Udvidede fagpakker er rettet mod de lange, videregående uddannelser

De udvidede fagpakker er rettet mere generelt mod videregående uddannelse. I lighed med de almindelige fagpakker, vil det ikke kun være fagene, der er forskellige, men også mulighederne for fx studiepraktik eller fagligt samspil undervejs. Derfor er det også ved de udvidede fagpakker godt, hvis du har en generel idé om, hvilken retning du gerne vil gå i efter HF.

HF Humaniora: Historie A, Samfundsfag B, Tysk (fortsætter) B og Filosofi C

HF Science: Matematik A, Fysik B og Kemi B.

Ovenstående er to typiske eksempler på fagpakker, som giver adgang til hver sin brede vifte af videregående uddannelser. Det er vigtigt at undersøge om din drømmeuddannelse har andre specifikke fagkrav, da den forkerte fagpakke kan gøre det nødvendig for dig supplere din HF-eksamen efterfølgende.

Hvad er det vigtigste i valget af fagpakke?

I slutningen af første semester vil der være et projekt- eller praktikforløb i undervisningen, som kan hjælpe dig med finde ud af den retning, som du gerne vil i. I andet semester er der også et projekt- eller praktikforløb, som skal hjælpe til at gøre dig klar til valget af fagpakke.

HF er en uddannelse, som lægger sig tæt op af arbejdsformerne i verden uden for skolen. Derfor gælder det om at bruge disse forløb til at blive klogere på, hvad du gerne vil efter HF. Hvilke ting og emner var særligt interessante at arbejde med? Kunne du se dig selv i de arbejdsfunktioner, som indgik i praktikforløbet?

Hvis du allerede er helt sikker på, hvad du skal efter HF, så er valget ret let. Så skal du bare undersøge, hvilke fagkrav den videregående uddannelse har. Det kan du gøre ved at slå uddannelsen op på Uddannelsesguiden. Hvis du er mere i tvivl, så kan du bruge uddannelsesguidens adgangskort. Her kan du undersøge, hvordan forskellige kombinationer af fag påvirker dine muligheder efter HF.

Efter det første halve år på HF gennemfører skolen en faglig screening, hvor de tester dit faglige niveau i de forskellige fag. Denne screening skal hjælpe dig i dine overvejelser om videre valg af fagpakke og valgfag. Der kan også være en faglig screening i slutningen af første år, hvis du gerne vil have en udvidet fagpakke, men har under 3 i gennemsnit på dine eksamenskarakterer.

Du skal undervejs i uddannelsen dokumentere dine projekt- og praktikforløb. Det kan fx ske i en portfolio, hvor du samler materialer og opgaver fra forløbene. Den vil du få lejlighed til at drøfte med en faglærer, hvor I også kan få en snak om, hvordan din viden fra forløbene kunne bruges i forhold til videregående uddannelse.

Valg af fagpakke afgør ikke hele din fremtid

Fagpakkerne er målrettet de forskellige uddannelser og passer med deres forskellige adgangskrav. Hvis du fx vælger udvidet fagpakke rettet mod humaniora, så vil der være en lang række tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, som du ikke kan søge ind på.  

Det er dog ikke værre, end du efter HF kan få mulighed for at supplere din uddannelse med de fag, du mangler for at komme ind på drømmeuddannelsen. Det tager dog tid, så det vil forsinke dig i dit videre uddannelsesforløb. Suppleringen kaldes for SOF - Supplerende overbygningforløb. Her kan du læse mere om SOF.

Du skal altså ikke gå og være bekymret over, om du med et forkert valg udelukker nogle muligheder for dig selv i fremtiden. Det bedste, du kan gøre, er at tænke over, at du også skal have en god hverdag i de næste to år på HF, hvor du kan se frem til at komme i skole og arbejde med nogle ting, der er spændende og motiverende. Derfor vil vi anbefale dig at vælge en fagpakke, hvor fagene virkelig har din interesse

Kan du skifte til en anden uddannelse eller skole?

Ja, du kan faktisk få lov at skifte til en af de andre gymnasiale uddannelser, hvis du i løbet af HF opdager, at det alligevel ikke var noget for dig. Hvis det er skolen, der ikke fungerer eller den ikke har de rigtige fag og fagpakker, så kan du måske også få lov til at skifte til en anden skole med samme uddannelse.

Det er altid en fordel at skifte så tidligt som muligt, da der ellers vil være en del stof at læse op på egen hånd, når du skal indhente dine kammerater på den nye skole. Indholdet af undervisningen er nemlig forskelligt fra skole til skole - og især fra uddannelse til uddannelse.

Hvis du venter for længe, vil du typisk være nødt til at tage den nye uddannelse helt fra begyndelsen i det nye skoleår. Overvejer du at skifte skole, skal du altid tage kontakt til din studievejleder.