Lav en god præstation i timerne

Vær positiv og aktiv

Noget af det bedste, du kan gøre for dig selv, er at være positiv og aktiv i  timerne. Det giver dig rigtigt meget, hvis du viser, at du er interesseret og gør en indsats for at deltage aktivt. Deltag i diskussionen i timen. Stil spørgsmål til stoffet. Tag initiativet, så gruppearbejdet kommer ordentligt på sporet. Det skader selvfølgelig heller ikke, at du har forberedt dig på tingene. Det gør timerne meget mere interessante, når du har en idé om, hvad I laver.

Det kan måske være svært at skulle indtage en udadvendt rolle og deltage aktivt i timerne lige fra starten. Men det er ret vigtigt, at du gør det. Så hvis du ikke er helt tryg ved at markere dig, så brug lidt tid i din forberedelse af timerne på at tænke over nogle pointer, som du gerne vil komme med i timen. Det kan også være, at du har nogle spørgsmål til, hvordan du skal forstå tingene.

Skriv dine pointer og spørgsmål ned, når du forbereder dig på lektierne. Så er du klar til at være med i timen. Alt for mange elever sidder faktisk velforberedte til timerne, uden de får sagt et ord. Det er forkert af to grunde. For det første er det meget lettere at lære og huske tingene, hvis du bruger dem aktivt. For det andet kan du lige så godt få en gevinst ud af din forberedelse.

Mange tror desværre, at det ødelægger noget for dem, hvis de kommer til at sige noget forkert eller stille et dumt spørgsmål. Det er helt forkert. Du klarer gymnasiet bedst, hvis du kaster dig ud i at deltage. Måske du ikke er det største faglige geni, men når du er aktiv i timerne giver det faktisk gode point hos lærerne.

Det er ikke kun, fordi det er sjovere og giver et godt indtryk på læreren, at du skal være aktiv i timerne. Du bliver ganske simpelt også dygtigere af det.  Jo mere aktiv, du er i forbindelse med din læring, desto mere lærer du faktisk.

Skal du tage noter?

I mange fag forventer lærerne, at du tager noter. Det kan også være en god idé. Men det er vigtigt at tænke over, at din notetagning ikke må stå i vejen for, at du kan deltage aktivt. Meget tit er det lige så vigtigt at lytte til, hvad der bliver sagt og diskuteret i en time.

De fleste elever har en tendens til at skrive alt for meget ned. Så når du tager noter, bør du fokusere på, hvad det allermest vigtige er. Selvom de fleste lærere nok vil mene, at de kun siger vigtige ting, så er der faktisk meget af snakken i en time, som ikke er særlig relevant for dine noter.

For nogle elever kan noter være en måde at fastholde koncentrationen omkring undervisningen. Hvis du har det på den måde, så er det vigtigt, at du også får sorteret i de ting, du skriver.

Du skal have fokus på, at du skriver de ting ned, som du får brug for efterfølgende. Det kan være tips til en særlig svær opgave, nogle retningslinjer til en afleveringsopgave eller forklaringer af fagbegreber.  Det er også en rigtig god idé, at du efter timerne lige går hen over noterne og får rettet dem, så de bliver brugbare for dig bagefter. Husk altid at starte dine noter fra en time med en overskrift, som markerer emnet.  

Hvis du tager noter på computeren, bør du bruge et program som OneNote eller Evernote, som er dedikeret til at tage noter i. Her har du nemlig mulighed for at skrive forskellige steder på siden, let indsætte illustrationer og sortere efter emner.

Noter på papir kan være en fordel

I nogle fag kan det også være en stor fordel at tage noter på papir. I naturvidenskab og matematik har du fx tit brug for at skitsere en graf, tegne en forsøgsopstilling eller lave en skitse. Det er både hurtigere og lettere med papir og blyant, end at gøre det i computerprogrammer. Der kan også være andre fag, hvor det giver mening at skitsere et mindmap, en illustration eller en model med blyant og papir. Tit er modeller, skitser, mindmaps osv. lettere at huske bagefter.

Nogle forskere peger på, at processen med at skrive i hånden faktisk skaber en bedre læring for dig, end hvis du skriver noter på din computer. Men der kan selvfølgelig være mange fordele ved at tage noter på computeren. Det går trods alt hurtigere for de fleste, ligesom det er let for dig at indsætte relevante links, redigere i din tekst og søge efter bestemte ting i dine noter bagefter.

Samarbejde giver resultater

En stor hjælp til at klare gymnasiet er at samarbejde med dine klassekammerater. Når I arbejder sammen om tingene, kan I støtte hinanden med de ting, som er svære. Typisk vil en kammerat have gennemskuet opgaven, som du har problemer med. Det kan også være dig, der ligger inde med en måde at løse opgaverne på.

Hjælp hinanden i klassen. Aftal med kammerater at I hjælper hinanden, hvis en af jer skulle have været syg eller fraværende fra timerne på anden vis. Tag en snak om de ting, der blev gennemgået, og del jeres noter. Du kan også lære rigtigt meget selv af at skulle forklare tingene til en kammerat, der ikke har været i skole.

Se hinanden som holdspillere, ikke som konkurrenter. I kommer længst ved at samarbejde - både til hverdag og til eksamen. Så lav en klassegruppe på Facebook, hvor I kan hjælpe hinanden. Eller lav en aftale med et par kammerater om at forberede særligt svært stof eller opgaver sammen.

Faktisk kan du lære rigtig meget af at samarbejde med de andre og ved at være hjælpsom. Du vil opleve, at du lærer allerbedst, når du forklarer ting til andre. Selvom det skulle være dig, der oftest forklarer tingene, så vil det også gøre dig selv dygtigere.

Hvordan undgår du, at din computer ødelægger dit gennemsnit?

Fra folkeskoler og efterskoler har de fleste elever været vant til, at lærerne har haft en hård styring af elevernes brug af mobiltelefoner og laptops. På gymnasiet og HF vil du møde mange lærere, som har den holdning, at det er elevernes eget ansvar. Derfor kan det være let for dig at falde i og bruge en kedelig time på at forbedre rekorden i Tetris, surfe på nettet eller tjekke sociale medier.

Det er måske mere underholdende end en times tavleundervisning om trekantsberegninger, men det kan være med til at ødelægge rigtigt meget for dig. Det siger sig selv, at du vil lære meget mindre i undervisningen, hvis du ikke følger med. Men lærerne lægger som regel også mærke til, at du laver noget andet.

Du får sendt det signal, at du er helt ligeglad med lærerens undervisning, hvis du sidder og roder rundt på Facebook. Tænk bare over, hvor irriterende det er, hvis du forsøger at fortælle noget vigtigt til en ven, og vedkommende bare ignorerer dig, fordi der er noget sjovt på computerskærmen eller mobilen.

Du skal tænke på gymnasiet eller HF som en arbejdsplads. På arbejdspladser er det ikke i orden, at medarbejderne spiller Tetris og ser sjove videoer på Youtube i stedet for at arbejde. I et klasselokale risikerer du også at ødelægge undervisningen for dine kammerater, når de bliver fanget ind af, hvad der foregår på din skærm.   

Hvis du ikke kan lade være med at lave andre ting på computeren, så bør du overveje at lukke den ned og tage noter i hånden i stedet for. Din computer eller mobil lokker med masser af underholdning lige nu og her, men det er C-niveauet, hvor din årskarakter ryger direkte på eksamensbeviset, der er vigtigt for din fremtid.