HTX

Som gymnasieelev på HTX skal du til mindst 10 eksamener i alt på de tre år. Der er chance for, at du i 1.g kan komme til en mundtlig eksamen i et eller flere af dine fag på C-niveau, hvilket gør, at dine eksamener bliver mere ligeligt fordelt over de tre år, du går på gymnasiet. 

I slutningen af grundforløbet skal du op i Produktudvikling og Naturvidenskabeligt grundforløb. Karaktererne for begge prøver tæller med på eksamensbeviset, men de to grundforløbsprøver tæller ikke med i de 10 eksamener. 

Hvad kan du komme til eksamen i?

Hvert år laver Undervisningsministeriet en lodtrækning, som bestemmer de fag, som eleverne skal op i. Eksamensudtrækket, som det også hedder, bliver offentliggjort over for elever og lærere i maj måned. Det kan være helt forskellige fag fra klasse til klasse og fra elev til elev. Der er dog nogle grundlæggende regler for HTX:

Alle skal til eksamen i skriftlig Dansk A

Alle skal til mundtlig prøve i Studieområdeprojektet

Alle skal til mundtlig prøve i Teknikfag A

Du skal altid op i mindst én eksamen pr. A-niveau - enten mundtligt, skriftligt eller begge dele. Det betyder, at du kan få flere eksamener end 10, hvis du har ekstra fag på A-niveau i din studieretning eller som valgfag. Du har ekstra A-niveaufag, hvis du har mere end tre i dit skema. 

Årsprøver og terminsprøver

I 1.g og 2.g på HTX skal du op i mindst fem årsprøver. Årsprøverne giver dig mulighed for at prøve kræfter med den rigtige eksamen. Derfor er især de skriftlige årsprøver ofte baseret på eksamensopgaver fra tidligere år, så det bliver så autentisk som muligt. 

Det er forskelligt fra skole til skole, hvilke prøver du kommer op i, men helt generelt vil der altid være en mundtlig eller skriftlig årsprøve i:

  1. Dansk A
  2. Matematik B eller A
  3. Studieretningsfag B eller A

Skolen vil så supplere med andre prøver, så der bliver mindst 5. De fleste skoler holder også terminsprøver - typisk i det tidlige forår af 3.g og sommetider allerede i 2.g. Terminsprøverne holdes normalt i alle dine fag på A-niveau og af og til i studieretningsfag på B-niveau.

Til prøverne bliver du bedømt af dine egne lærere. Ved de mundtlige prøver vil der ud over din egen lærer i faget også medvirke en anden lærer fra skolen som censor. På den måde kommer de mundtlige prøver til at ligne den rigtige eksamen.

Karakterer fra prøverne tæller ikke med på eksamensbeviset, men de kan sagtens påvirke dine andre karakterer i fagene. Mange lærere bruger nemlig prøverne til at vurdere, hvad eleverne kan i faget, når de virkelig skal præstere noget til en prøve. 

Få hjælp til eksamen og terminsprøver

På Studienet har vi lavet guides til eksamen i mange af fagene på HTX. Vores guides forklarer dig alt om de grundlæggende krav og regler og hjælper dig med at få en god forberedelse og en god eksamen. 

Vores guides er opbygget, så de hjælper dig lige fra din forberedelse i læseferien til din præstation i eksamenslokalet. 

Her har du en oversigt over fagene og vores vejledninger.

I søgefeltet på Studienet kan du finde kompendier med noter til mange fag, ligesom du kan finde genrevejledninger til opgavetyperne og vores opgavehjælp, som hjælper dig med at få hul på afleveringerne og forstå, hvordan du bedst løser opgaverne.