Der mangler et udsagnsled (STN2)

Når du glemmer et udsagnsled, er det ofte, fordi du har lavet en meget lang sætning, hvor udsagnsleddet først kommer til sidst. Du har mistet overblikket og derfor glemt at få udsagnsleddet med. 

Video om manglende udsagnsled

Eksempel på sætning med manglende udsagnsled

Forkert
Den mistænkte er blevet indfanget, men sporene peger i forskellige retninger, og efterforskningen ________.      

Problem: Som du kan se af eksemplet, er det som om, der mangler noget. Dette noget er et udsagnsled!

Korrekt
Den mistænkte er blevet indfanget, men sporene peger i forskellige retninger, og efterforskningen fortsætter.

Udsagnsleddet er det vigtigste i enhver sætning. Det er her, handlingen og meningen i hele sætningen kommer frem og uden den, giver sætningerne slet ingen mening. 

Når du skriver længere sætninger, er det vigtigt, at du stopper op og genlæser sætningen grundigt og spørger dig selv, om den giver mening. Rådet er derfor, at du er særlig opmærksom på manglende udsagnsled, når dine sætninger er lange. 

Hvad er udsagnsleddet? 

Udsagnsleddet er det ord, der viser handlingen i sætningen. Fx: Jeg spiser, hunden løber. 

Du finder udsagnsleddet ved at sætte jeg foran. 

Læs mere om udsagnsled her.