Udsagnsled

Udsagnsleddet (bollen) er det vigtigste led i sætningen. Udsagnsleddet viser tiden i sætningen og kan udtrykke handling, beskrive en tilstand, en overgang eller et forhold. Udsagnsleddet er det led, hvor du kan sætte jeg foran.

Udsagnsleddet kan bestå af et enkelt ord:

Jeg løber hver morgen.
        O 

Hunden bider postbudet.
              O 

Liget rådnede i jorden.
            O 

Udsagnsleddet kan bestå af flere ord (sammensat udsagnsled):

Jeg har været til fodbold.
       ----O----

Soldaterne vil kæmpe til sidste mand.
                 ----O----