Gratis rettenøgle til skriftlig dansk

Bedre Dansk kan med fordel også anvendes som en rettenøgle, der både kan lette lærerens rettearbejde og give eleven en lettilgængelig forklaring i form af en kort video, så eleven forhåbentlig laver færre fejl af samme type i fremtiden.

Bedre Dansk kan også indgå som et supplement til undervisningen og tilbyde en anden tilgang til et grammatisk emne eller som en generel introduktion til emnet. Det er gratis at anvende Bedre Dansk i undervisningen.

Bedre Dansk kan altså bruges på flere måder, men det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om en grammatikbog – videoerne giver ikke hele forklaringen, men blot det der skal til for at skrive et bedre dansk. Vil man forstå de grammatiske problemstillinger helt til bunds, må kan gå i en deskriptiv grammatikbog, som fx sproget.dk.

Anvend Bedre Dansk som rettenøgle

  1. Når en opgave rettes: Ved eventuelle sproglige fejl indsæt den respektive fejlkode som kommentar, fx "K8". 
  2. Når eleven får opgaven tilbage: Eleven finder frem til videoen ved at indtaste fejlkoden i søgefunktionen, fx "søgning på K8", ser det relevante videoklip og retter den pågældende fejl. 
  3. Evt. ved genaflevering: Det kontrolleres, at eleven har rettet fejlene korrekt. 

Vi har lavet fejltyperne ud fra vores erfaringer med at rette elevers opgaver. Hvis du synes, der mangler en fejltype eller i øvrigt har ris eller ros, er du meget velkommen til at skrive til os