Meningskomma (K10)

Meningskommaet bruges for at gøre det mere klart, hvad sætningen betyder. Det skal med andre ord sættes for at undgå misforståelser. Fx: 

  1. Han spadserede, en time før gæsterne kom. 
  2. Han spadserede en time, før gæsterne kom. 

I begge eksempler er kommaerne korrekte, men der er stor forskel på sætningernes betydning. I det første eksempel er fokus på tidspunktet for gåturen (en time før gæsterne kom), mens det i det andet eksempel er længden af gåturen, der fokuseres på (hans gåtur varede en time). 

Video om meningskomma

Et klassisk eksempel er lægen, der ikke lærte korrekt kommatering og derfor kom til at operere ved en fejl:

  1. Udskrives ikke, opereres 
  2. Udskrives, ikke opereres

I det første tilfælde skal patienten opereres og ikke udskrives, mens han i det andet eksempel ikke skal opereres, men skal sendes hjem. Så meningskommaet sættes for at undgå misforståelser.