Komma efter ledsætning (K3)

Du skal altid sætte komma efter en ledsætning. 

Kort fortalt er ledsætninger sætninger, som ikke kan stå alene, men er led i en helsætning. Læs mere om ledsætninger her.

Der en let måde at finde dem på: For det første indledes ledsætninger næsten altid af en række signalord, som kan hjælpe dig med at identificere, hvor de starter. Ordene der ofte indleder ledsætninger, og som du derfor skal være opmærksom på er: 

  • at
  • som
  • der
  • når
  • da
  • hvis
  • fordi
  • hv-ord (hvem, hvad, hvilken, hvornår, hvorfor osv.). 

Alle disse ord indleder de fleste ledsætninger, og skal derfor have et komma foran sig. Gør du det til en vane at lede efter disse, vil kommateringen pludselig føles som en leg. 

Video om komma efter ledsætning

Eksempler på komma efter ledsætning

Forkert
At han var sådan en idiot var jeg ikke klar over. 

Korrekt
At han var sådan en idiot, var jeg ikke klar over.

Forklaring:
At er et signalord, og der er tale om en ledsætning. Der skal komma efter ledsætningen.

Forkert
Hvis du er hjemme kigger jeg forbi.

Korrekt
Hvis du er hjemme, kigger jeg forbi

Forklaring:
Hvis er signalord, og der er tale om en ledsætning - hvis du er hjemme - der skal komma efter ledsætningen. 

Ikke-prøven

Hvis du har fundet et af signalordene, men stadig er i tvivl om, hvorvidt en sætning er en ledsætning, kan du også bruge “ikke-prøven”: Hvis du kan indsætte et "ikke" foran udsagnsleddet, er der tale om en ledsætning. Hvis dette "ikke" skal stå efter udsagnsleddet, er der tale om en hovedsætning. 

I sætningen - At han var sådan en idiot var jeg ikke klar over -  kan du indsætte et “ikke” før udsagnsleddet “var” = “At han [ikke] var sådan en...” Det virker fint og det betyder, at der er tale om en ledsætning, og så skal der være et komma efter den.

Så husk altid komma, når du har en ledsætning før en helsætning – find ledsætningerne ved hjælp af signalordene og “ikke-prøven”.