Og eller at? (BO1)

At få byttet rundt på “at” og “og” er noget, der sker, da de to udtales ens i talesprog, nemlig som en 'å-lyd’. Prøv at sige disse sætninger højt:

  • Kæresten lovede at ringe til ham. 
  • Hun kommer og spiser hos os. 

Kan du høre å-lyden? Vi har desværre ikke noget tegn for denne ”å”– lyd, og du skal derfor vælge mellem at skrive “at” eller “og”. Det kan dog være svært at høre, hvilken af de to du skal bruge, og oftest kommer du garanteret til at skrive “og”, hvor der skulle have stået “at”.

Video om og eller at

Hovedregel 

Du skal som hovedregel bruge “at”, hvis udsagnsordet lige bagefter ordet, du er i tvivl om, står i navnemåde og ellers bruger du “og”.

Navnemåde: at spise, at løbe, at ringe, at elske, at udsætte. Det er nemt at genkende et udsagnsord i navneform, fordi det næsten altid ender på –e, og fordi der kan sættes at foran: at spise, at løbe, at ringe, at elske, at udsætte.

Så hvis du er i tvivl om, det skal hedde “at” eller “og”, skal du altså kigge efter, om udsagnsordet, der står lige efter og/at, står i navneform (altså om det ender på –e og om vi kan sætte at foran). I eksemplet fra før:

  • Kæresten lovede at/og ringe til ham.

At eller og? Du finder udsagnsordet, der står efter ordet, vi er i tvivl om. Står det i navnemåde?

“At ringe” - det står i navnemåde, og derfor skal det være “at” i sætningen. Sætningen kommer så til at hedde: 

  • Kæresten lovede at ringe til ham. 

På samme måde i dette eksempel: 

  • Du er næsten ikke til at/og holde ud i dag. 

Udsagnsordet “holde” står i navneform, så der skal stå “at” foran. Sætningen kommer til at hedde: 

  • Du er næsten ikke til at holde ud i dag. 

I dette eksempel: 

  • Hun kommer at/og spiser hos os. 

står udsagnsordet ikke står i navneform, og sætningen skal være med “og”. Den kommer derfor til at hedde: Hun kommer og spiser hos os.