Talesprog (DF2)

Der er mange forskelle på det talte og skrevne sprog, og det er noget, du skal være bevidst om. Du skal altså ikke bare skrive derudad, men stoppe op og kontrollere, at dit talesprog ikke er flydt over i dit skriftsprog. Du skal holde øje med følgende ting:

 • Talesprogsvendinger og slang
 • Forstærkende biord
 • Tomme ord 

Video om talesprog

Talesprogsvendinger og slang

Der er forskellige vendinger som du bruger, når du taler. Her fungerer de fint, men når de kommer på skrift fungerer de ikke lige så godt – det bliver for upræcist. Pas derfor på med at bruge talesprogsvendinger. 

Eksempel på talesprog:

 • Journalisten snakker om politikernes forslag. 

Snakker er talesprog, så brug i stedet fx: Journalisten beskriver politikernes forslag. 

Andre eksempler på talesprog kunne være: dropper, skrotter, ævler, sludrer. 

Herunder kommer også slangudtryk, som ofte bruges i det talte sprog.
 
Eksempel på slang:

 • Han har vist ikke opfundet den dybe tallerken.

Det kan være svært at finde ud af, om man har brugt talesprogsvendinger, men prøv at tænke over, om det er helt tydeligt, hvad meningen med sætningen er: Er der noget, som er upræcist eller kan misforstås? Er du sikker på, at alle kender det udtryk, du har brugt?

Overvej om der findes et ord, der betyder næsten det samme, men som måske er mere præcist, som i eksemplet: snakker om = beskriver.  

Forstærkende biord 

Ofte prøver man at lægge ekstra tryk på, hvad man mener, ved at bruge ord, der forstærker. Dette skal man undgå i skriftsproget. Pas derfor på ord som: Fantastisk, mega, rimelig, temmelig, total,...

Eksempler på sætninger med forstærkende biord:

 • Det var et mega flot hus. 
 • Det var fantastisk vellykket. 
 • Billedet var total flot. 

Mega, fantastisk og total gør formuleringerne upræcise, så undgå altså biord, der forstærker, eller forsøg at lave dem mere præcise. Skriv i stedet: 

 • Det var et flot hus. Eller det var et meget flot hus. 
 • Det var vellykket. Eller det var meget vellykket. 
 • Billedet var flot. Billedet var meget flot. 

Tomme ord

Du skal også undgå tomme ord eller fyldord i din tekst. Disse bruger vi meget, når vi taler, men de har ingen plads i skriftsproget. Undgå derfor ord som: 

Altså, ligesom, faktisk, bare, dybest set, man kan roligt sige, i grunden…

Eksempler på sætninger med tomme ord:  

Forkert

 • Det er altså i den retning, skrivestilen går.
 • Han er ligesom ikke med i handlingen. 
 • Forfatteren er faktisk modernist. 
 • Teksten er bare så vanskelig at forstå.  

Forklaring
Fyldordene her er ikke nødvendige.

Korrekt

 • Det er i den retning, skrivestilen går.
 • Han er ikke med i handlingen. 
 • Forfatteren er modernist. 
 • Teksten er vanskelig at forstå.