Semikolon (T3)

Semikolon bruges sjældent, men hvis du bruger det, kan det være for at vise, at to helsætninger hører særlig tæt sammen med hensyn til deres indhold. 

Semikolon markerer et ophold i teksten, som er kortere end et punktum og længere end et komma. 

Video om semikolon

Eksempler på brug af semikolon

Korrekt
Søren var i dårligt humør; han følte sig ikke rask.

Forklaring:
Sørens dårlige humør og det, at han ikke føler sig rask, hænger nøje sammen, og dette vises med et semikolon. 

Korrekt
Taget var blæst af; men det var hvad, man kunne forvente. 

Forklaring:
Også her hører indholdet af de to sætninger nøje sammen, og dette kan man så vise med sit semikolon.