Komma foran ledsætning (K4)

Om du sætter komma før dine ledsætninger eller ej, er op til dig. Dansk Sprognævn har gjort dette komma valgfrit, så her bestemmer du selv. Men fejlen opstår, hvis du ikke er konsekvent gennem hele din tekst. 

Vælger du at følge reglen om at sætte komma foran ledsætninger, skal du selvfølgelig have styr på at gøre det korrekt. Her kan du følge huskereglerne, som vi gennemgår herunder. 

Video om komma foran ledsætning

Komma foran HV-ord 

HV-ordene (hvem, hvad, hvilken, hvornår, hvorfor osv) indleder ledsætninger, så støder du på et HV-ord i din sætning, skal der ofte være komma foran. 

Forkert
Vil du forklare mig hvem der har ansvaret her. 

Korrekt
Vil du forklare mig, hvem der har ansvaret her. 

Forklaring:
Her har vi et HV-ord - hvem - det betyder, at der er tale om en ledsætning, og vi skal have et komma foran. 

Et godt tip er også altid at dobbelttjekke ved at finde udsagnsled og grundled. To par udløser et komma: Vil du + hvem har = to par => komma.

Komma foran som

"Som" og "der" kan også indlede ledsætninger og er derfor også signalord, du skal holde øje med. 

Huskereglen, som hjælper med at få sat langt de fleste kommaer, hedder: man sætter komma foran som og der, hvis de kan udskiftes med hinanden.

Forkert
De er i familie med dem der bor rundt om hjørnet.

Korrekt
De er i familie med dem, der bor rundt om hjørnet. 

Forklaring:
Her har vi signalordet der, og vi kan så prøve at skifte det ud med som og se om det kan lade sig gøre: De er i familie med dem som bor rundt om hjørnet.

Det fungerer fint, og det betyder, at der er tale om en ledsætning, og vi skal derfor have et komma før der. 

Dobbelttjek med udsagnsled og grundled. De er + (dem) der bor = to par. 

Bemærk dog: Reglen duer ikke altid, og det at finde udsagnsled og grundled er altid den sikreste metode.

Forkert
Jeg gav ham et tilbud som han ikke kunne afslå. 

Korrekt
Jeg gav ham et tilbud, som han ikke kunne afslå. 

Forklaring:
Her kan “som” ikke erstattes med “der”, men alligevel skal der være et komma, da der er to par XO. 

Komma foran at

Der er for det meste komma foran at, så du skal også holde godt øje med “at” i en sætning. 

Forkert
Jeg gjorde det klart at jeg ikke var parat. 

Korrekt
Jeg gjorde det klart, at jeg ikke var parat. 

Forklaring: Her er ledsætningen: “at jeg ikke var parat”. Signalordet at hjælper os med at finde frem til dette. Vi skal så have et komma før at. 

Her kommer lige en advarsel: Der skal ikke altid komma foran at. Hvis at står foran en navneform af udsagnsordet, skal der aldrig komma foran: 

Navneform er den form af udsagnsordet, som man sætter at foran. Når at står i den sammenhæng, skal der aldrig komma foran, uanset om du bruger det ene eller det andet kommasystem. Eksempelvis:

  • Jeg er glad for at løbe. 
  • Hun har svært ved at spise.