Tillægsordsfejl

Tillægsord er ord, som lægger sig til et navneord.

Tillægsordene viser en egenskab ved navneordet, som både kan være personer eller ting. 

Et tillægsord kan fx være "pæn" eller "smart".

På de følgende sider kan du se de typiske fejl, der sker med tillægsord.