Nogen eller nogle (PR2)

Hvornår hedder det “nogen”, og hvornår hedder det “nogle”? 

Prøv at se disse to eksempler, og se om du kan bestemme dem:

 • Der er ikke nogen/nogle øl tilbage i køleskabet? 
 • Han købte nogle/nogen øl med hjem? 

Video om nogen eller nogle

Hovedregel

Hovedreglen siger at: 

 • Nogen betyder ”nogen som helst”, ”nogen overhovedet”.
 • Nogle betyder ”et par stykker”, ”visse”, ”en del”.

Du skal altså kigge på sætningen, du er i tvivl om, og så spørge dig selv om, hvor mange der er tale om. 

Er der er tale om, at ordet betyder ”nogen som helst”, skal du altså bruge nogen. Fx: 

 • Der er ikke nogen øl tilbage i køleskabet. 

Her skal det hedde nogen, da ordet kan udskiftes med “nogen som helst”. Der er altså ikke engang én eneste øl tilbage. Køleskabet er tømt for øl, og det skal derfor hedde nogen.

Modsat er der tale om, at ordet betyder ”et par stykker”, ”visse” eller ”en del”, så bruger du nogle. Fx:

 • Han købte nogle øl med hjem. 

Her skal det hedde nogle, da ordet kan udskiftes med ”et par stykker”, ”visse” eller ”en del”. Han købte en del øl med hjem. Derfor nogle.

Hjælperegler

-  som du kan bruge til at dobbelttjekke dine sætninger. 

Tommelfingerregel 1 (engelsk): Her prøver du at oversætte sætningen, du er i tvivl om til engelsk. Her kan oversættelsen af ordene nogen og nogle, nemlig “some” og “any”, hjælpe dig med at beslutte, om det skal være nogen eller nogle. 

 • Any = nogen 
 • Some = nogle 

Prøv at se her, hvor let det faktisk er: 

 • Der er ikke nogen/nogle øl tilbage i køleskabet.

Bliver oversat til:

 • There aren’t some beers left in the refrigerator. 
 • There aren’t any beers left in the refrigerator. 

Det sidste lyder meget bedre, og vi ved, at oversætter vi med “any”, skal vi bruge “nogen”. Derfor er den rigtige sætning: 

 • Der er ikke nogen øl tilbage i køleskabet. 

På samme måde med det andet eksempel: 

 • Han købte nogen/nogle øl med hjem. 

Oversat bliver den sådan nogenlunde til: 

 • He bought some/any beers and took them home with him.

Da “some” åbenlyst fungerer bedst, bruger vi derfor “nogle” på dansk, og sætningen kommer til at hedde: Han købte nogle øl med hjem.

Tommelfingerregel 2:  Hvis du stadig synes, det er vanskeligt at beslutte dig for, om det er “nogen” eller “nogle”, så findes der en tommelfingerregel mere. Den gælder i langt de fleste tilfælde. 

”Nogen” skal du bruge i tre typer sætninger, så hvis du bare husker på, hvad der kendetegner disse tre, er du godt rustet og kan undgå de fleste fejl. Du skal bruge nogen i:

 1. nægtende sætninger (altså sætninger med et ”ikke”, ”aldrig” eller lignende.)  
 2. spørgende sætninger (altså sætninger, der ender med et spørgsmålstegn) 
 3. betingende sætninger (sætninger, der ofte indledes med ”hvis”). 

Eksempel: 

 • Jeg har ikke nogen penge.
 • Kender du nogen af dem?
 • Hvis du har nogen venner, tager du dem bare med.

Mere end én betydning

I nogle tilfælde kan du både bruge nogen og nogle, men så har de hver deres betydning. Her må du tænke over, om der menes én eller flere. Eksempler: 

 • De kunne ikke læse nogen af brevene.
 • De kunne ikke læse nogle af brevene.

I den første sætning betyder det, at de ikke kunne læse nogen overhovedet. Det kunne være et tilfælde, hvor alle brevene er blevet våde og derfor fuldstændig ulæselige. 

I den anden sætning er det ikke alle brevene, der er blevet våde, og de kan derfor godt læse et par stykker af dem. Altså visse af dem.

Du skal altså overveje hvilket antal, der er tale om.