Komma mellem to helsætninger med bydeform (K2)

Hovedreglen siger, at det normalt kræver et udsagnsled og et grundled på begge sider af et bindeord (og, men, eller, for, så), for at du skal sætte et komma. Altså to helsætninger bundet sammen af et bindeord.

Der er dog også det tilfælde, at når udsagnsordet står i sin bydeform (kommandoformen, der hvor man beordrer: spis, løb, drik, osv.), tæller det, som om udsagnsleddet har et indbygget grundled. 

Video om komma mellem to helsætninger med bydeform 

Eksempler på komma mellem helsætninger med bydeform

Forkert
Spis noget mere og løb en tur.

Korrekt
Spis noget mere, og løb en tur.

Forklaring:
Udsagnsleddene i sætningen er “spis” og “løb”. Ved første øjekast ser det ikke ud som om der er noget grundled, men da de to udsagnsled “spis” og “løb” står i deres bydeform, betyder det, at de har et indbygget grundled – altså et grundled, som er ”skjult”. 

Sætningen betyder faktisk: Du skal spise noget mere, og du skal løbe en tur. Med den betydning har vi pludselig to gange udsagnsled og grundled adskilt af et bindeord. Så skal der være komma i sætningen. 

Det samme gælder i denne sætning:

Forkert
Husk at vi kommer forbi i morgen.

Korrekt
Husk, at vi kommer forbi i morgen. 

Forklaring:
Med et indbygget grundled er sætningens betydning - Du skal huske, at vi kommer i morgen - og derfor skal der være komma.