Problem-endelser, der ender på vokal (omgå/omgås) (VF3)

Du skal være ekstra opmærksom, når dine udsagnsord ender på andre vokaler end –e, når du sætter “at” foran. 

Det er i langt de fleste tilfælde her, der sker fejl, når du skal bøje dem. Fejlen er, at der sniger sig et –e for meget med. 

Problemerne opstår især ved ord som: 

 • Bebo
 • Optø
 • Omgå
 • Undgå
 • Optø

Fx:

 • Lejligheden beboes af rockere. Eller Lejligheden bebos af rockere?
 • Hunden fåes med eller uden vinger. Eller Hunden fås med eller uden vinger?

Video om problem-endelser, der ender på vokal 

En nem lille huskeregel for, hvornår du skal have –e’et med, når du bøjer, siger at: 

Ender udsagnsordet på en trykstærk vokal, eller et -å når du sætter at foran, skrives det uden –e. 
 
Det betyder altså, at du skal lytte efter trykket og holde øje med å’et. 

Her kan du høre, at trykket ligger på den sidste vokal, og der skal derfor ikke være -e, når ordet bøjes.

 • Bebo - bebos 
 • Optø – optøs  

Her ender ordet på å, og der skal derfor heller ikke tilføjes et -e, når ordet bøjes.

 • Få - fås
 • Omgå – omgås 

Så den rigtige sætning ovenfor lyder: 

 • Lejligheden bebos af rockere - der er tryk på den sidste vokal i udsagnsordet, hvis du sætter at foran: at bebo.
 • Hunden fås med eller uden vinger - det ender på å, når du sætter at foran, og så skal der ikke være noget -e, når du bøjer det.

Undtagelse: Der er tilfælde, hvor det er valgfrit, om du vil indsætte et –e eller –ej. Det gælder, når dit udsagnsord ender på –i, -y og –u, når du sætter at foran. Det vil sige, at følgende eksempler både kan skrives med og uden –e: 

 • Soldaterne befrier fangerne og Soldaterne befrir fangerne. 
 • Firmaet fornyer hans kontrakt Firmaet fornyr hans kontrakt. 
 • Planen duer ikke. Planen dur ikke.