Forkortelser (S3)

Forkortelser skal være med til at lette læsningen, og derfor skal du tænke over følgende, når du bruger dem: 

 • Du skal være 100% sikker på, at din læser forstår forkortelsen.
 • Du skal bruge standardforkortelser – hvis du selv finder på nogen, skal du sørge for at forklare dem, første gang du bruger dem.
 • Brug samme forkortelse igennem hele teksten, så har du valgt at bruge “fx” med x, skal du bruge x hele vejen. 

Video om forkortelser

Hovedreglen 

Der er faste regler for, hvordan man laver forkortelser, men en række forkortelser findes i to udgaver, og du skal så beslutte, hvilken af de to, du bruger. Det er meget vigtigt, at når du har taget et valg, så holder du dig til det. 

De mest brugte brugte forkortelser

Her får du en liste over de mest brugte forkortelser, og hvor der findes to udgaver:

 • fx (f.eks.) = for eksempel
 • bl.a. = blandt andet 
 • dvs. = det vil sige 
 • osv. (o.s.v.) = og så videre
 • etc. = et cetera (bruges på samme måde som osv). 
 • pga. = på grund af 
 • vha. = ved hjælp af 
 • ca. (c.) = cirka 
 • e.l. (el. lign.) = eller lignende
 • m.m. = med mere
 • evt. = eventuelt
 • inkl. = inklusiv
 • jf. (jfr., jvf.) = jævnfør 
 • mfl. (m.fl.) = med flere 
 • m.h.p. = med henblik på 
 • mht. (m.h.t.) = med hensyn til 
 • mv. = med videre 
 • m.a.o. = med andre ord
 • ifm. = i forbindelse med
 • obs. = observér

Punktum i forkortelser

Som du nok har bemærket, er det lidt forskelligt, hvor punktummerne er placeret i forkortelserne.

For det meste skal du bruge forkortelsespunktum i forkortelser, hvor der kun er små bogstaver, fx osv., pga., ca., bl.a., dvs.. 

Dog skal internationale måleenheder skrives uden punktum: g, l, mm, kg, km.

Ved de allerfleste initialforkortelser (altså forkortelser dannet af første bogstav i hvert ord) skrives med store bogstaver og uden forkortelsespunktum, fx EU, USA, MF, OL. 

Mens en række meget almindelige initialforkortelser skal skrives med små bogstaver og uden punktum, fx aids, edb, it, lp, pc, tv, wc, cd.

Hjælpemidler

På sproget.dk kan du i søgefeltet skrive forkortelsen, som du er i tvivl om. Det virker også, selvom du skriver det forkert, og så viser siden dig, hvordan du skriver forkortelsen korrekt.

Stavekontrollen på din computer fanger som regel også forkortelsesfejl.