Komma ved indskud og tilføjelser (K8)

Der skal være komma omkring indskud og ved tilføjelser. 

Fælles for disse er, at de ligesom er noget ekstra i sætningen, altså vi kan godt fjerne dem fra sætningen, og så giver sætningen stadig mening, så de fungerer lidt som en parentes. 

Video om komma ved indskud og tilføjelser

Eksempler på komma ved indskud og tilføjelser

Forkert
De kom for en gangs skyld til tiden.

Korrekt
De kom, for en gangs skyld, til tiden.

Forklaring:
Her er tale om et indskud – for en gangs skyld -  er noget ekstra, der kommer til, og det kunne i princippet udelades, uden at sætningen mister mening: De kom til tiden. Sådanne indskydelser skal have komma omkring sig. 

Tilføjelser kan være forklarende, præciserende eller spørgende. Forklarende og præciserende tilføjelser giver noget ekstra information, og kan genkendes på, at de starter med ord som: fx, især, nemlig, såsom og lignende præciserede ord. Når du møder disse ord, skal du ofte sætte et komma: 

Korrekt 
Nogen gange kan jeg ikke sove, fx når der er fuldmåne. 
Jeg hader grøntsager, især broccoli og bønnespirer.  

Også ved spørgende tilføjelser skal du huske at sætte komma: 

Korrekt
Du vil gerne være med i klubben, ikke? 
Det har han da ikke noget imod, vel? 

Her er det sidste “ikke“ og “vel” en spørgende tilføjelse, som markeres med et komma.