Komma mellem to helsætninger med bindeord (og, eller, men, for, så) (K1)

Der skal altid være komma mellem to helsætninger med bindeord. Så har du to helsætninger, der er bundet sammen af et af disse bindeord: 

  • og
  • eller
  • men
  • for
  • så 

skal du huske et komma. 

Video om komma mellem to helsætninger med bindeord

Helsætninger kan kendes på, at de kan ”stå alene”, altså at de giver mening i sig selv, at de altid indeholder et udsagnsled og næsten altid et grundled. 

Den nemmeste måde at finde ud af, om der er tale om to helsætninger er derfor ved at finde udsagnsled og grundled i sætningerne. To gange udsagnsled og grundled bundet sammen af et af bindeordene betyder nemlig, at der er tale om to helsætninger, og du skal så sætte et komma. 

Forkert
Jeg kan ikke komme ind for jeg har glemt min nøgle. 

Korrekt
Jeg kan ikke komme ind, for jeg har glemt min nøgle. 

Forklaring:
Du kan finde udsagnsleddet ved hjælp af “jeg-prøven”: “[Jeg] kan” er udsagnsled. Og hvem gør noget? Det gør jeg, grundled – dermed er der tale om en helsætning.
 
I den næste sætning er “har” udsagnsled og “jeg” er grundled – sætningen kan fungere selvstændigt – jeg har glemt min nøgle. Så ved vi, at der skal være et komma. 

I sætningen finder du også bindeordet “for”, som kan hjælpe dig: Kommaet sættes foran for.

Husk, at kan du ikke finde både udsagnsled og grundled på begge sider af bindeordet, er der ikke tale om to helsætninger, og så skal du ikke sætte komma. 

Forkert
Manden løber, og når toget. 

Korrekt
Manden løber og når toget. 

Forklaring:
“Løber” er udsagnsled, og “manden” er grundled. Sætningen har også bindeordet “og”, men på den anden side af bindeordet kan vi kun finde ét udsagnsled: “når”. Grundleddet til “når” er nemlig også “manden”. Derfor har vi ikke et par på hver side af bindeordet, og der skal derfor ikke være komma. 

Med én undtagelse: Der skal altid være komma foran men (uanset om der er grundled og udsagnsled på begge sider af kommaet).