Forkert bøjning af mådesudsagnsord (UV1)

Ofte glemmer man at få sat -t’et på sine mådesudsagnsord, når man bruger dem i førnutid eller førdatid, simpelthen fordi man ikke kan høre -t’et. 

Mådesudsagnsord er ord som: ville, skulle, kunne, måtte, turde, gide.

→ I førnutid: har villet, har kunnet, har turdet. 

→ I førdatid: havde villet, havde kunnet, havde turdet. 

Problemet opstår i tilfælde som her, hvor man i talesproget ikke kan høre om der er -t eller ej. Hedder det fx: 

  • Han har altid ville gå til hækkeløb. Eller: Han har altid villet gå til hækkeløb. 
  • Man har aldrig kunne gennemskue hende. Eller: Man har aldrig kunnet gennemskue hende. 

Da sætningerne står i førnutid eller førdatid -  der optræder et hjælpeudsagnsord, som "har" eller "havde" - skal mådesudsagnsordet have et –t til slut: 

  • Hun har altid villet gå til hækkeløb.
  • Man har aldrig kunnet gennemskue hende. 

Video om forkert bøjning af mådesudsagnsord

Dette gælder for alle udsagnsord. Prøv bare se her, hvor det er nemt at høre -t’et: 

  • Han har spist maden. 
  • De havde lavet opgaven. 
  • Hun har løbet et marathon. 

Og det er altså ikke anderledes med mådesudsagnsordene (ville, skulle, kunne, måtte, turde, gide), selvom man ikke kan høre t’et ved dem.