Springe/sprænge (VF5)

Springe og sprænge er et af de mange tvillingepar, som kan være vanskelige at hitte ud af, ligesom ligge/lægge, sidde/sætte og vågne/vække.

Skal du f.eks. skrive:

 • ”Pæren sprænger” eller ”Pæren springer”?
 • ”Pigen sprænger bomben” eller ”Pigen springer bomben”?

Springe med i beskriver en handling, som sætningens subjekt (grundleddet) udfører af sig selv. Derfor er ”Pæren springer” korrekt, men ”Pigen springer bomben” forkert.

Sprænge med æ er en handling, som retter sig mod sætningens objekt (genstandsleddet). Derfor er ”Pigen sprænger bomben” korrekt, men "Pæren sprænger" forkert. 

Lidt forenklet kan vi opstille huskereglen:

Du skal bruge springe med i, når noget eller nogen springer af sig selv

Bøjning

Husk at bøje “springe” og “sprænge”, alt afhængigt af i hvilken tid du anvender dem:

 • Springe = Hesten er glad for at springe.
 • Springer = Hesten springer.
 • Sprang = Hesten sprang.
 • Sprunget = Hesten har sprunget.
   
 • Sprænge = Politiet elsker at sprænge huse i luften.
 • Sprænger = Politiet sprænger huset i luften.
 • Sprængte = Politiet sprængte huset i luften.
 • Sprængt = Politiet har sprængt huset i luften.