Sæt ikke komma foran 'navneforms at' (K11)

Ofte følges "at" af et udsagnsord i navneform (infinitiv) (fx at skrive, at løbe, at danse osv.), og her er kommaet aldeles bandlyst. 

Det vil altså sige ingen komma foran at, når udsagnsord der kommer bagefter står i sin navneform. 

Video om ingen komma foran navneforms-at

Eksempel

Korrekt
Du er helt sikkert god til at spille guitar. 

Her skal ikke være komma, da “spille” står i sin navneform - at spille. 

Så: Sæt altid komma foran at, medmindre det udsagnsord der følger står i sin navneform. Husk det! 

Dog skal det siges, at er du en af dem, der har valgt ikke at sætte kommaer foran ledsætninger, skal der aldrig sættes komma foran at.