Forholdsordsfejl

Forholdsordene er alle de småord, som sætter ting i forhold til hinanden: Til, for, på, med, over, ved, fra, i, hos m.fl. Hvilke forholdsord skal man bruge hvornår? Det er lidt et vanskeligt felt, for der er ikke rigtig nogle regler at holde sig til, og det handler mest af alt om, hvorvidt du har hørt udtrykket før. En del af de faste forholdsordsforbindelser kan dog slås op i ordbogen.