Får og for (VF8)

En anden typisk fejl, som er svær at høre i daglig tale, er forbytning af ordene "får" og "for". 

Forskellen på de to ord er ganske enkelt, at "får" er et udsagnsord og det er "for" ikke! (For kan være et biord, forholdsord eller et bindeord).

Video om får/for

Eksempler på får/for 

  • Drengen får/for lov til at klappe bjørnen.
  • De kørte får/for livet.

Du tjekker om ordet fungerer som udsagnsled i sætningen eller ej. Hvis det gør det, skal du vælge får med å. 

En hurtig måde at tjekke, om ordet fungerer som udsagnsled, er ved at prøve at sætte det i datid: får = fik.
 
I sætningen ovenfor vil det så hedde: 

  • Drengen fik lov til at klappe bjørnen. 

Det kan man godt, og der er dermed tale om et udsagnsled. Den rigtige sætning bliver så: 

  • Drengen får lov til at klappe bjørnen.

På samme måde med sætning 2: 

  • De kørte fik livet. 

Det kan man ikke, og dermed er der ikke tale om et udsagnsled. Den rigtige sætning må derfor være: 

  • De kørte for livet.

Man kan altså sige undgå denne fejl ved hjælp af udelukkelsesmetoden.