Hvis og vis (S6)

Hvis og vis er to vidt forskellige ord, som du skal være særlig opmærksom på ikke at få byttet rundt på. Fejlen sker dog, idet de to lyder meget ens.

Skrives det fx:

  • Han var en hvis/vis mand.
  • Hvis/Vis du kommer på onsdag, giver jeg kage.
  • Hvis/Vis er skylden?

Video om hvis og vis

Hovedreglen siger at: du bruger vis uden h, når der er tale om et navneord eller et tillægsord, og ellers bruger du hvis. 

Oftest optræder vis uden h som et tillægsord. Du husker nok, at tillægsord lægger sig til navneord.

  • Han var en vis mand. Eller Han var en hvis mand.

Er der tale om et tillægsord eller et navneord? Vis siger her noget om mand. Det er altså et tillægsord. Det skal derfor hedde: Han var en vis mand.

  • Hvis/Vis du kommer på onsdag, giver jeg kage.

Hvis fungerer her som bindeord og skal derfor skrives med h. Det hedder så: Hvis du kommer på onsdag, giver jeg kage.

  • Vis er skylden? Eller Hvis er skylden?

Der er her tale om et spørgende stedord, og vi sætter derfor et -h på. Hvis er skylden?