Oversigt over fejltyperne

STN: Sætningsfejl
STN1 Der mangler et grundled 
STN2 Der mangler et udsagnsled 
STN3 Der mangler en helsætning 
STN4 Sætningskollaps - for meget information 
STN5 For korte sætninger 
STN6 For lange sætninger 
STN7 Kedeligt sprog (gentagelser)

DF: Dårlig formulering
DF 1 Upræcis og vag sætning 
DF2 Talesprog

OS1: Forkert ordstilling

O: Ordfejl
O1 Forkert ordvalg 
O2 Manglende ord 
O3 Forkert form af ordet 
O4 Chance/risiko 
O5 Dobbeltkonfekt (Pleonasme) 
O6 Ordforråd

FU: Forkert udtryk
FU1 Forkert udtryk 
FU2 Fejl i fast udtryk

S: Stavefejl
S1 Stavefejl 
S2 Enkelt eller dobbelt konsonant? 
S3 Forkortelser
S4 Orddeling 
S5 Store eller små bogstaver? 
S6 Hvis og vis
S7 Vidst og vist

T: Tegnsætning
T1 Punktum 
T2 Kolon 
T3 Semikolon 
T4 Spørgsmålstegn 
T5 Udråbstegn 
T6 Citationstegn
T7 Skråstreg

K: Komma
K1 Komma mellem to helsætninger 
K2 Komma mellem to helsætninger med bydeform 
K3 Komma efter ledsætning 
K4 Komma foran ledsætning 
K5 Parentetisk ledsætning 
K6 Komma foran men 
K7 Opremsninger 
K8 Indskud og tilføjelser 
K9 Afgrænsningskomma 
K10 Meningskomma 
K11 Sæt ikke komma foran 'navneforms at'

SF: Navneordsfejl
SF 1 R-problemer 
SF 2 -ene/-ende 
SF 3 Sammensatte navneord (et eller to ord?)

NT1 Forkert -N/-T bøjning

G1 Forkert brug af ejefald

VF: Udsagnsordsfejl
VF1 Nutids -r 
VF2 Problemendelser (gøre/gør) 
VF3 Problemendelser, der ender på vokal (omgå/omgås) 
VF4 Ligge/lægge, sidde/sætte 
VF5 Springe/sprænge 
VF6 Vågne/vække 
VF7 Synes/syntes, mener/mente, lykkes/lykkedes 
VF8 Får og for

UV: Uregelmæssigt udsagnsord
UV1 Forkert bøjning af mådeudsagnsord 
UV2 Forkert bøjning af uregelmæssigt udsagnsord

HV1 Forkert hjælpeudsagnsord

VT1 Forkert brug af tid

AF: Tillægsordsfejl
AF1 Bøjning af tillægsord (grim/grimt) 
AF2 Tillægsord i et eller to ord: Allersidste

AA1 Biords-t: enormt morsomt

P: Forholdsordsfejl
P1 Forkert forholdsord 
P2 Af eller ad? 
P3 Et eller to ord? (Indenfor/inden for) 
P4 Et eller to ord? (for nylig/fornylig)

PR: Stedordsfejl
PR1 Hans/sin 
PR2 Nogen eller nogle 
PR3 Brug af stedord 
PR4 Stort eller lille i

BO: Bindeordsfejl
BO1 Og eller at? 
BO2 Brug af bindeord