Sammensatte navneord (et eller to ord?) (SF3)

Sammensatte ord forekommer ofte på dansk (modsat engelsk hvor de deles), men rigtig mange mennesker laver fejl her. Du kan ikke altid regne med, at stavekontrollen fanger de sammensatte navneord

Video om sammensatte navneord

Forkerte sammensatte navneord kan give nogle lidt sjove sætninger: 

  • Dræber snegle >< Dræbersnegle
  • Barmedarbejder søges >< Bar medarbejder søges

For at finde ud af om navneordet skal skrives i ét eller to ord, skal du sige ordet højt for dig selv. Prøv at lægge trykket forskellige steder i ordet. Hvis du kommer frem til at ordet fungerer bedst med trykket på det første ord, skal ordet være i ét ord: 

  • havebord
  • landeplage
  • systemanalytiker  

Hvis ordet derimod fungerer bedst med lige tryk på begge led, skal ordet deles. Her er en række eksempler, hvor dette kan ses: 

  • Særklasse >< Sær klasse
  • Stormagt >< stor magt 
  • Invalidekøretøjer >< invalide køretøjer
  • Ældrebolig >< ældre bolig

Dobbelttjek

Hvis du er stadig er lidt i tvivl, så prøv at bøje ordet i flertal. Hvis det kun er det sidste ord, der får flertalsendelse, så skal ordene skrives sammen. Eksempelvis:

en dyrlæge = to dyrlæger >< modsat en dyr læge = to dyre læger.

Ordklasser

Du kan også bruge ordklasser til at finde ud af, om ordet skrives i ét ord: 

Kombination af disse ordklasser skal altid skrives i ét ord:

Navneord + navneord: Madpakke, telefonsælger, studieopholdstilladelse.
Udsagnsord + navneord: Løbebånd, hoppeborg, låsesmed.
Navneord + udsagnsord: Fedtspille, produktudvikle, markedsføre.
Navneord + tillægsord: Vinterkoldt, tudsegammel, ligbleg.