Fejl i faste udtryk (FU2)

Faste udtryk er udtryk, som nu engang skal skrives på én måde - og kun én måde. Disse kan du ikke bare ændre på. Fejlen sker ofte, fordi sidste del af det faste udtryk følger lidt senere i sætningen. Her er en række eksempler på faste udtryk, hvor det kan gå galt: 

  • Både...og
  • enten ... eller
  • hverken...eller
  • såvel...som
  • for det første...for det andet 

Punktummerne illustrerer den tekst, der kommer imellem de to udtryk som fx: 

  • Man kan ikke både blæse og have mel i munden. 
  • Der var enten tale om, at han havde gjort det, eller at han ikke havde gjort det. 

Så vær ekstra opmærksom, når du støder på disse faste udtryk og få den sidste del med.

Video om fejl i faste udtryk