Eksempel

Find eksempler i Studienets analysehjælp

Et godt eksempel er næsten altid den bedste måde at forstå de forskellige begreber, som en novelleanalyse bruger. På Studienet kan du finde mange eksempler på analysehjælp til konkrete noveller. I analysehjælpen til novellerne får du en grundig og dybdegående analyse, hvor vi bruger begreberne fra novelleanalyse i praksis.

Et par gode eksempler finder du i vores analysehjælp til “I bor da meget pænt” af Thomas Korsgaard, “En stol for lidt” af Helle Helle og “Ørneflugt” af Henrik Pontoppidan.

Danskopgaver med novelleanalyse

Novelleanalyse er ikke kun noget, som du møder i timerne. Det er i høj grad noget, som du kommer ud for i danskopgaverne. I opgaverne skal du både tænke på at analysere novellen og formidle indholdet. Formidling af indholdet handler som regel om at analysere ud fra en bestemt vinkel, hvor du lægger særligt vægt på nogle dele af analysen, men mindre på andre dele.

Her kan du se to eksempler på en analyserende artikel (STX og HF), hvor en novelle analyseres. I eksemplerne analyseres hhv. Adda Djørups “Der er ingen ende på Paris” og Henrik Pontoppidans novelle ”Muldskud” fra (1889). 

Du kan også se et eksempel på opgavegenren analyse og fortolkning (HHX og HTX). I dette eksempel analyseres Katrine Marie Guldagers novelle "Voksne mennesker kan godt tale om sex" fra 2009. I eksemplet lægges særligt vægt på fortælleren og personerne i novellen.

I vores vejledninger til Analyserende artikel på STX og HF og Analyse og fortolkning på HHX og HTX kan du se, hvordan du skriver en god novelleanalyse i eksamensgenrerne. Her får du også hjælp til at lave vinkler og udvælge relevante dele af din analyse.

Analyse af noveller i større opgaver

I de større opgaver på gymnasiet eller HF kan novelleanalyse være en god måde at vise din danskfaglige kunnen. I tværfaglige opgaver kan analyse af noveller også let koble dine fag med hinanden.

Noveller kan nemlig handle om både naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige temaer. I en analyse kan du så undersøge, hvordan en novelle fremstiller disser temaer.

I dette eksempel på en DHO om levevilkår på landet fra 1850-1900 kan du se en analyse af Henrik Pontoppidans to noveller ”Bondeidyl” (1883) og ”Naadsensbrød” (1887).