Fortællestil

Fortællestilen er fortællerens forhold til det fortalte

Fortællestil er et begreb, vi typisk bruger om den måde, fortælleren forholder sig til det fortalte på i en novelle. Det kan f.eks. være, at fortælleren virker kritisk overfor eller underholdt af sin fortælling. Ofte hænger fortællestilen tæt sammen med novellens sproglige tone.

Fortællestil bruges til at kendetegne fortælleteknikken, når fortælleren er ironisk eller registrerende.

Begrebet fortællestil bruges indimellem om et synonym for fortælleteknik. Det vil sige som et helt overordnet begreb for måden, en novelle fortælles på.

Ironisk fortællestil

Ironi betyder, at man udtrykker én ting, men mener noget andet. En ironisk fortællestil er derfor, når en novelles fortælleteknik umiddelbart udtrykker én ting, men mellem linjerne udtrykker noget andet. 

Den ironiske fortællestil er typisk synlig ved, at fortælleren kommer med ironiske fortællerkommentarer. Det kan f.eks. være, at fortælleren bemærker, at en trist besked er “en glædelig nyhed”. Ironien bruges her for at understrege, hvor trist beskeden er. 

Den ironiske fortællestil kan også komme til udtryk ved, at fortæll...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind