Fortælleteknik

I en novelleanalyse er det altid godt at komme ind på fortælleteknikken. På den måde kommer du ’bagom’ selve handlingen og får analyseret, hvordan historien er fortalt.

Du kan så siden tolke på, hvilken betydning det har for novellen, at den er fortalt på netop den måde, den er. Dette tæller meget op i bedømmelsen af en opgave.

På de følgende sider gennemgår, hvilke fortællertyper, du kan støde på i en novelle og viser dig eksempler.  Endvidere hjælper vi dig med at forstå de forskellige synsvinkler, som det er godt at kende til, når du analyserer en novelle. Derudover kigger vi på bagudsyn og medsyn, som er begreber, det er godt at have helt styr på. Endelig kan du også læse om fortælletempo og de fem fremstillingsformer.