Novellegenren

Her kan du læse om novellen som litterær genre. Vi viser dig, hvordan du kan genkende en novelle og, hvad du skal se på, når du skal lave en genreanalyse.

Genretræk og novellens kendetegn

Noveller hører overordnet set ind under genrekategorien ”epik”, som dækker over de fortællende former for skønlitteratur. Ud over noveller hører også bl.a. eventyr, sagaer og romaner til den episke genre.

Fælles for disse genrer er, at de fortæller en historie med et sammenhængende handlingsforløb. Sammen med romanen er novellen den mest populære form for epik i dag.

Som genre stammer novellen tilbage fra renæssancen, hvor forfatteren Giovanni Boccaccio ca. år 1350 skrev værket Decameron, der indeholder 100 novelleagtige fortællinger.

Novelle betyder egentlig ’nyhed’, men i dag er novellen mest af alt kendetegnet ved at være en kortere, enstrenget fortælling med en form for vendepunkt (’point of no return’), hvor handlingen afgøres.

Noveller har nogle bestemte genretræk, som kendetegner denne type litteratur. Vi viser her nogle af de træk og typiske kendetegn, som går igen i de fleste noveller. Passer din novelle med novellegenrens typiske kendetegn?

Handlingsforløb

Novellen er på grund af sin korte form bygget op omkring ét handlingsforløb eller nogle få situationer. Den handler som regel om, hvordan disse situationer påvirker hovedpersonen.

Der er ikke nogen sidehistorier eller afstikkere fra hovedhandlingen. Dette står i modsætning til romanen, der kan behandle flere handlingsforløb samtidigt.

I no...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind