Indre komposition

Den indre komposition i en novelle er fortællingens opbygning. Det vil sige måden, novellens handling er struktureret på. Herunder gennemgår vi de mest almindelige begreber i en analyse af en novelles indre komposition: 

Bemærk! Begreberne indre og ydre komposition har en anden betydning, hvor de beskriver måden, en novelles fortælling hhv. forestilles og fremstilles på. Læs mere på siden fabula og sjužet.

Uddrag

Herunder finder du et uddrag fra vores side om kronologi:

Udeladelser flytter handlingen fremad

En kronologisk novelle indeholder ofte større eller mindre spring frem i tid, som ikke bryder kronologien. Det sker, når fortælleren udelader bestemte passager for at flytte fortællingen fremad. Det er f.eks. en udeladelse, hvis fortælleren springer fra morgen til eftermiddag i en novelle, uden at fortælle hvad der sker om formiddagen. Som læsere må vi selv udfylde hullet og forestille os, at handling og tid har bevæget sig frem af, selvom det ikke fortælles. Denne type udeladelser kaldes nogle gange ellipser

Udeladelser i noveller er helt almindelige: Fortælleren gengiver sjældent handlingen sekund for sekund, men springer frem til de centrale begivenheder. Vi finder udeladelser i tæt på alle fortællinger, og de er sjældent interessante at analysere.

Udelader en novelle en vigtig begivenhed, kan det dog have betydning. Det kan f.eks. få fortælleren til at fremstå upålidelig. Derudover kan mange udeladelser gøre kompositionen fragmenteret og opbrudt, fordi teksten kommer til at fremstå hullet og usammenhængende.

Udeladelser er ikke flashforwards

Der er forskel på udeladelser og flashforward. Udeladelser flytter handlingen frem i tid uden at bryde kronologien. Begivenhederne sker stadig i den rækkefølge, vi forestiller os, de ville ske i, selvom vi springer et minut, en time eller flere år frem i tiden. Et flashforward springer omvendt frem til en fremtidig begivenhed, som ligger udenfor det kronologiske tidsforløb, hvorefter handlingen springer tilbage igen. 

Forskellen er altså, at udeladelsen udelukkende flytter handlingen fremad, mens et flashforward flytter handlingen frem i tid og derefter tilbage igen. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind